British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 3 Mai 2009, 08:37 GMT 09:37 UK
Gwyl Fwyd gyntaf y Gorllewin

Tŷ gwydr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Mae mwy na 50 o gynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn cymryd rhan

Mae Gŵyl Fwyd gyntaf Gorllewin Cymru yn cael ei chynnal yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Ddydd Sul a dydd Llun.

Mae nifer o gogyddion o fri o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan yn yr ŵyl, sef Stephen Terry, Dudley Newbury, Nerys Howell, Angela Gray a Shaun Hill, gan goginio danteithion wedi'u gwneud o gynnyrch gorau Cymru.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru newydd lansio'i Chynllun Gweithredu ar Dwristiaeth Bwyd sy'n ceisio helpu Cymru i wneud y gorau o fanteision economaidd cynnig profiad o flasu bwydydd gwahanol o ansawdd uchel.

Yn ôl y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC: "Yn ystod y blynyddoedd diwetha, rydyn ni wedi gweld twf sylweddol yn nifer y Gwyliau Bwyd sy'n cael eu cynnal ledled Cymru.

"Mae'r gwyliau hyn ynddynt eu hunain yn ysgogi pobl i gymryd seibiau byr ac i flasu cynnyrch Cymreig o safon, gan ledaenu manteision twristiaeth yn ddaearyddol ac yn dymhorol."

'Balchder'

Dywedodd Gweinidog dros Faterion Gwledig Cymru, Elin Jones AC: "Mae'r cynnyrch o safon ac amrywiaeth y bwydydd lleol, ffres sydd ar gael yng Nghymru bob amser yn destun balchder i mi. Mae gwyliau bwyd fel hon yn gyfle delfrydol i arddangos y cynnyrch hwnnw, nid dim ond i bobl sy'n byw yn yr ardal ond hefyd i'r llu ymwelwyr sy'n dod i Gymru bob blwyddyn.

"Rydym newydd lansio ein Cynllun Twristiaeth Bwyd sy'n dangos ein bod o ddifrif ynglŷn â rhoi profiad i ymwelwyr o fwydydd o ansawdd a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd economaidd sy'n gysylltiedig â hyn.

"Y llynedd cyflwynwyd categori bwyd newydd yng Ngwobrau Gwir Flas Bwyd a Diod Cymru gyda'r nod o roi sylw i'r siopau a'r cwmnïau bwyd ardderchog sydd ar gael ym mhob cwr o Gymru. Mae Gŵyl Fwyd y Gorllewin yn enghraifft nodedig arall o hynny."

'Cinio gala'

Yn ôl y trefnydd a'r perchennog bwyty Simon Wright: "Mae amrywiaeth ac ansawdd y cynnyrch o'r Gorllewin yn ardderchog ac mae'n bendant yn haeddu cael ei arddangos mewn gŵyl fel hon.

"Un o uchafbwyntiau'r Ŵyl fydd cinio gala arbennig a gaiff ei gynnal nos Sul yn defnyddio cynnyrch gorau Sir Gaerfyrddin - bydd y tri saig wedi'u paratoi gan gogydd o fri gwahanol. Dyma gyfle unigryw i flasu'r gorau sydd gan Sir Gâr i'w gynnig dan ofal rhai o gogyddion gorau Cymru."

Mae'r digwyddiad yn cynnwys y farchnad cynnyrch lleol fwyaf a welwyd erioed yn y gorllewin lle bydd mwy na 50 o gynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn cynnig cyfle i flasu eu bwydydd ac yn cynnal arddangosiadau yn ogystal ag arddangos cynnyrch lleol o'r ansawdd gorau.

Mae gweithdai arbennig i blant, teithiau tywys o gwmpas fferm yr Ardd Fotaneg, cyngor arbenigol ar dyfu eich llysiau a'ch ffrwythau eich hunain a theithiau "perlysieuol" arbennig o gwmpas Gardd fwyaf a mwyaf poblogaidd Cymru.HEFYD
Ty gwydr newydd i'r Ardd Fotaneg
19 Gorff 07 |  Newyddion
Gardd: 40% o gynnydd
18 Ebr 06 |  Newyddion
Gardd: Argyfwng tebyg i'r Gromen
24 Tach 05 |  Newyddion
£1.4m i'r Ardd Fotaneg
14 Tach 05 |  Newyddion
£350,000 i'r Ardd Fotaneg
17 Meh 05 |  Newyddion
Newidiadau i'r Ardd Fotaneg
19 Maw 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific