British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Mai 2009, 11:49 GMT 12:49 UK
Ffliw: Profion ar 8 o hyd

Swyddogion iechyd ym Maes Awyr Mecisco
Mecsico: Awdurdodau'n amau bod dros gant wedi marw

Mae'r awdurdodau wedi dweud bod 58 o bobl yng Nghymru wedi cael profion ar gyfer ffliw moch.

Cafwyd cadarnhad nad oedd 50 yn dioddef o ffliw'r moch.

Dywedon nhw bod wyth yn dal i gael profion a bod y rhain wedi teithio i Fecsico neu'r Unol Daleithiau.

Ar hyn o bryd mae 18 achos wedi cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, gyda 14 o'r achosion yn Lloegr a 4 yn yr Alban.

Mae dros 697 o gleifion yn parhau i gael profion ym Mhrydain.

Does dim achos wedi cael ei gadarnhau yng Nghymru.

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell, wedi dweud y dylai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus a dilyn y canllawiau gafodd eu cyhoeddi - er nad oes 'na le i bryderu.

"Rhaid i ni dderbyn y bydd 'na achosion yng Nghymru rywbryd," meddai.

Dyma'r cyngor gan Lywodraeth y Cynulliad:

• Os ydych wedi dychwelyd o ardal yr effeithiwyd arni, ac os oes gennych symptomau tebyg i ffliw, arhoswch gartref, ffoniwch eich meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 lle cewch eich asesu, a derbyn triniaeth os bydd angen. Peidiwch â mynd i'ch meddygfa nac i Adran Damweiniau ac Achosion Brys, oni bai eich bod yn ddifrifol wael, oherwydd gallech roi'r salwch i bobl eraill.

Mae'n arfer da i sicrhau safonau uchel o ran hylendid, er enghraifft:

  • Cuddio eich trwyn a'ch ceg wrth beswch neu disian, gan ddefnyddio hances os yn bosibl.
  • Taflu hancesi sydd wedi cael eu defnyddio yn syth, ac yn ddiogel.
  • Cynnal hylendid sylfaenol da, er enghraifft golchi dwylo yn rheolaidd gyda sebon a dŵr i leihau'r perygl o ledaenu'r feirws o'ch dwylo i'ch wyneb, neu i bobl eraill.
  • Glanhau arwynebau caled (e.e. dolenni drysau) yn rheolaidd, gan ddefnyddio cynnyrch glanhau arferol.
  • Helpu eich plant i ddilyn y cyngor hwn.

Dywedodd y Swyddfa Dramor na ddylai neb deithio i Fecsico oni bai bod y daith yn "hollol angenrheidiol".

Yn y wlad honno mae'r awdurdodau'n amau bod 101 wedi marw o'r ffliw - llai na'r amcangyfrif gwreiddiol - ond mae 25 yn bendant wedi marw o'r ffliw.

Mae achosion wedi'u cadarnhau mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Mecsico, UDA, Canada, Israel, Seland Newydd, Sbaen, Yr Almaen, Awstria, Y Swistir, Portiwgal, Yr Eidal a'r Iseldiroedd.

Yn yr Unol Daleithiau mae 226 o bobl yn dioddef o'r ffliw a bu farw plentyn 23 mis oed. Roedd y bachgen o Fecsico yn ymweld â theulu yn Texas.

Camau pendant

Hon oedd y farwolaeth gynta o ganlyniad i'r ffliw y tu allan i Fecsico.

Mecisco
Mecsico: Ddylai neb fynd yno oni bai bod y daith yn 'hollol angenrheidiol'

Yng Nghymru dywedodd y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, fod y llywodraeth yn cymryd camau pendant.

"Gallwn sicrhau'r cyhoedd ein bod yn paratoi'n drylwyr ar gyfer y diwrnod y bydd y firws yn cyrraedd Cymru.

"Mae 'na drefn gadarn mewn grym," ychwanegodd.

Mae taflen wybodaeth ddwyieithog yn cael ei dosbarthu i bob cartref yng Nghymru.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
'Dim modd rheoli'r ffliw moch'
28 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific