British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Ebrill 2009, 09:50 GMT 10:50 UK
Ailgylchu: Targed o 70%

Tomen wastraff
'Her fawr': Gwaredu a rheoli gwastraff

Bydd yn rhaid i o leiaf 70% o holl wastraff cartrefi a sector masnachol ac adeiladu Cymru gael ei ailgylchu erbyn 2025, fel rhan o gynlluniau newydd Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'r targedau yn rhan o strategaeth wastraff newydd sy'n pennu sut y mae Cymru'n bwriadu mynd i'r afael â'r broblem dros y 40 mlynedd nesaf.

Mae'r prif bwyntiau'n cynnwys:

  • Targed ailgylchu o 70% ar gyfer gwastraff trefol ac o gartrefi.
  • Targed o 90% ar gyfer ailgylchu, adfer ac ailddefnyddio gwastraff nad yw'n beryglus o'r diwydiant adeiladu.
  • Dod yn wlad sydd â 'Dyfodol Diwastraff' erbyn 2050 fel bod cynnyrch a gwasanaethau'n cael eu cynllunio i leihau neu ailddefnyddio gwastraff cymaint â phosibl.
  • Gostwng ôl troed ecolegol Cymru fel ei bod yn nes at gyfartaledd yr adnoddau sydd ar gael - 1.8 hectar fyd-eang fesul person.
  • Annog rhwydwaith ailgylchu mwy cydgysylltiedig ledled Cymru.
  • Manteisio trwy greu swyddi gwyrdd newydd a chyfleoedd busnes wrth i wasanaethau ailgylchu ehangu.
  • Mwy o gyngor i fusnesau fel bod modd iddynt droi'n wyrdd a lleihau eu costau.

'Gweithredu'

Wrth lansio'r strategaeth ddrafft, dywedodd Jane Davidson AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai:

"Mae'r hyn rydym ni'n ei wneud â'n gwastraff yn adlewyrchu ar sut rydym ni yn trin ein gwlad a'n planed. Allwn ni ddim claddu'r gwastraff i bydru yn ein tir erbyn hyn. Mae angen i ni weithredu nawr er lles ein gwlad.

"A fydd yn bosibl inni ddweud yn onest wrth ein wyrion a'n hwyresau ein bod wedi gwneud popeth bosibl i ddiogelu ble maent yn byw?

"Heddiw, rydym wedi cynnig targed newydd o 70% ar gyfer ailgylchu a chompostio pob gwastraff erbyn 2025. Rwy'n credu mai hwn yw'r cynllun ailgylchu mwyaf uchelgeisiol ymysg holl weinyddiaethau'r DU.

Poteli plastig
Poteli plastig yn barod i'w hailgylchu

"Bydd mwy o ailgylchu a llai o wastraff yn gwneud Cymru yn wyrddach ac yn fwy cynaliadwy. Fodd bynnag, nid ein hamgylchedd yn unig fydd yn manteisio, ond hefyd ein heconomi.

"Mae cyfleoedd mawr i arbed arian a chreu diwydiant o safon uchel yng Nghymru, trwy ddefnyddio'r deunyddiau gwerthfawr sydd i'w cael mewn gwastraff."

Bydd y cynllun gwastraff arfaethedig yn cydweithio'n agos â'r Strategaeth Swyddi Gwyrdd, sy'n anelu at gynyddu nifer y swyddi newydd sy'n cael eu creu yng Nghymru sy'n swyddi 'gwyrdd'.

Bydd Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn rhoi cymorth arbenigol i fusnesau ar reoli gwastraff ac adnoddau.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Mwy o ailgylchu gwastraff
03 Hyd 08 |  Newyddion
Ailgylchu gwastraff bwyd coleg
09 Ion 08 |  Newyddion
Cynllun safle ailgylchu bwyd
08 Medi 08 |  Newyddion
Diwedd cyfnod i domen ddadleuol
31 Rhag 08 |  Newyddion
Ailgylchu: 'Ie' i safle £15m
28 Tach 08 |  Newyddion
Cwmni ailgylchu: 50 o swyddi
15 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific