British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Ebrill 2009, 05:47 GMT 06:47 UK
Cynllun peilot i ddiogelu staff

Trais mewn ysbyty
Yn 2006-07, bu 8,466 o achosion o drais yn erbyn staff iechyd

Mae cynlluniau ar y gweill i dreialu mesurau i ddiogelu staff y Gwasanaeth Iechyd rhag ymddygiad treisgar ac ymosodol.

Fe fydd y cynllun peilot yn parhau am flwyddyn.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Edwina Hart ddydd Gwener y byddai teledu cylch cyfyng yn cael ei osod mewn mannau clinigol ac anghlinigol mewn pedair uned frys ac ar gerbydau gorsaf ambiwlans.

Mae ystadegau 2006-07, y rhai diweddaraf, yn awgrymu bod 8,466 o achosion trais wedi bod yn erbyn staff, yn amrywio o iaith sarhaus i ymosodiadau corfforol difrifol.

Fe fydd y cynllun peilot yn Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful; Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd; Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Caerfyrddin ac Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Erlyn

Bydd delweddau'n cael eu recordio er mwyn casglu gwybodaeth cyn erlyn troseddwyr - heb dorri'r rheolau diogelu data, y deddfau perthnasol a phreifatrwydd y claf.

Bydd arwyddion yn rhoi gwybod i'r cyhoedd am y camerâu.

Arwydd Ysbyty Gwynedd ym Mangor
Un o'r ysbytai sy'n rhan o'r cynllun peilot ydi Ysbyty Gwynedd

Bydd y camerâu yn cael eu rhoi ar nifer o ambiwlansys gorsaf Blackweir yng Nghaerdydd.

Os bydd y treialon yn golygu llai o ymosodiadau a mwy o erlyn, fe fydd y cynllun ar waith yng ngweddill Cymru.

Mae nifer o ddyfeisiadau yn cael eu hystyried i wneud staff iechyd sy'n gweithio ar eu pen eu hunain yn fwy diogel.

Un ateb posib yw cysylltu larymau personol â system reoli ganolog.

'Annerbyniol'

"Mae trais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff yn annerbyniol ac rwy'n benderfynol o roi stop arno," meddai Ms Hart.

"Rwy'n gobeithio, wrth osod teledu cylch cyfyng mewn adrannau damweiniau ac mewn ambiwlansys, y cawn fwy o dystiolaeth i erlyn drwgweithredwyr.

"Trwy erlyn mwy o bobl, a thrwy osod camerâu, rwy'n gobeithio y bydd pobl yn meddwl ddwywaith cyn cam-drin staff sydd yno i'w helpu a gofalu amdanyn nhw."

Dywedodd Dave Galligan, Pennaeth Iechyd undeb Unsain, eu bod yn croesawu unrhyw fesur newydd.

"Mae gan staff yr hawl i beidio â chael cleifion, perthnasau, ymwelwyr na'r cyhoedd yn ymddwyn yn ymosodol nac yn dreisgar.

"... pan fydd yr holl fesurau hyn yn eu lle, byddwn yn disgwyl gostyngiad yn nifer yr achosion sy ar hyn o bryd mor annerbyniol o uchel."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Meddygon angen cydweithio mwy
13 Chwef 09 |  Newyddion
Risg o niwed i gleifion: Dyblu
29 Ion 09 |  Newyddion
Ysbytai yn methu targedau
23 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific