British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Ebrill 2009, 06:05 GMT 07:05 UK
Arolwg: 'Mwy o ymosod treisgar'

Gwin
Mwy na 350,000 yn cael triniaeth yn unedau brys ysbytai am anafiadau treisgar yn 2008

Mae arolwg prifysgol yn awgrymu bod mwy o bobl yn mynd i unedau brys ysbytai i gael triniaeth am ymosodiadau treisgar.

Edrychodd arolwg Prifysgol Caerdydd yn fanwl ar y sefyllfa yn 49 o unedau brys Cymru a Lloegr.

Yn ôl yr ymchwil, roedd 7% yn fwy'r llynedd o ymosodiadau oedd yn golygu gorfod cael triniaeth ysbyty.

Yn 2008 roedd tua 351,468 wedi cael triniaeth yn unedau brys ysbytai Cymru a Lloegr, 21,000 yn fwy na 2007.

Mae'r risg o fod yn ddioddefwr troseddu treisgar yn is na'r holl flynyddoedd ers 1981
Llefarydd y Swyddfa Gartref

Dywedodd y Swyddfa Gartref fod troseddu treisgar wedi gostwng bron 50% ers 1995 ond eu bod yn barod i "daclo pob ffurf ar y broblem".

Yn ôl cyfarwyddwr y grŵp ymchwilio, Yr Athro Jonathon Shepherd, alcohol oedd un o'r rhesymau penna am ganlyniadau'r arolwg.

"Y broblem yw nid bod pobl yn tueddu i ymddwyn yn dreisgar ar ôl yfed ond bod pobl yn fwy agored i niwed ar ôl yfed alcohol.

"Yn syml, mae cadw llygaid ar faint mae rhywun yn ei yfed yn lleihau'r risg o gael anafiadau o'r fath."

Mae llefarydd materion cartref y Democratiaid Rhyddfrydol, Chris Huhne, wedi dweud: "Dylen ni longyfarch yr athro a'i dîm ym Mhrifysgol Caerdydd.

'Mannau gwan'

"Fe ddefnyddiodd yr heddlu lleol wybodaeth yr ymchwil cyn adnabod 'mannau gwan' a gostwng troseddu treisgar o 40%.

"Y broblem yw bod cyn lleied o ysbytai'n rhannu'r wybodaeth â heddluoedd lleol."

Y broblem yw nid bod pobl yn tueddu i ymddwyn yn dreisgar ar ôl yfed ond bod pobl yn fwy agored i niwed ar ôl yfed alcohol
Yr Athro Jonathan Shepherd

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod y risg o fod yn ddioddefwr troseddu treisgar yn is ar hyn o bryd na'r holl flynyddoedd ers 1981.

"Rydyn ni'n barod i daclo pob math o droseddu treisgar a dyna pam mae mwy o heddlu ar ein strydoedd ni."

Roedd 16 o heddluoedd, meddai, yn rhan o gynllun gweithredu yn erbyn trosedd cyllyll.

"Mae troseddu treisgar sy'n gysylltiedig ag alcohol wedi gostwng 33% ers 12 mlynedd."

Roedd yr arolwg yn awgrymu bod yna gynnydd ym mhob grŵp oedran, gan eithrio plant o dan 17 oed yn 2008, gyda nifer helaeth o'r achosion (24%) yn cynnwys pobl rhwng 31 a 50 oed.

'Hawdd rhoi'r bai'

Dywedodd Maldwyn Roberts, Cydlynydd Fforwm Camddefnyddio Sylweddau Gogledd Cymru: "Rydan ni'n ymwybodol o'r broblem ac yn edrych ar sut i leihau'r nifer o anafiadau treisgar sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Alcohol
Athro Jonathon Shepherd: Alcohol oedd un o'r rhesymau penna am y canlyniadau

"Yr ateb yw rhoi mwy o wybodaeth i'r cyhoedd am sgil effeithiau yfed a gor-yfed, er enghraifft rhoi pamffledi a dysgu pobl beth yw cryfder poteli o alcohol.

"Mae'n hawdd rhoi'r bai ar bolisïau'r llywodraeth heb edrych yn ofalus ar beth mae'r ystadegau yn ei olygu.

Mae'n rhaid i ni edrych arnyn nhw'n ofalus a chydweithio gyda'n gilydd i ddod o hyd i gynllun fydd yn datrys y broblem."

Dywedodd yr Athro Shepherd nad oedd yr ystadegau diweddaraf cynddrwg â rhai 2006 pan gafodd 364,000 o bobl driniaeth mewn unedau brys yng Nghymru a Lloegr.

"Rhwng 2001 a 2008 mae 'na leihad o 24% yn y bobl sydd wedi cael triniaeth mewn unedau brys am anafiadau wedi ymosodiadau treisgar.

"Yr hyn y mae ystadegau 2008 yn ei awgrymu yw bod yna dipyn mwy o waith i'w wneud cyn y byddwn ni'n gallu cadw achosion troseddol treisgar o dan reolaeth."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Ymgyrch: 'Achub bywydau'
21 Ebr 09 |  Newyddion
Ysbytai: Dathlu ymgyrch
08 Ebr 09 |  Newyddion
'Angen ymestyn gwaharddiad'
02 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific