British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Ebrill 2009, 07:31 GMT 08:31 UK
Seminar i drafod mewnfudo

Lluniau cyffredinol o swyddogion mewnfudo
Mae'r seminar yn trafod hawliau a materion mewnfudwyr yn y DU

Mae seminar yn cael ei gynnal ddydd Mawrth ym Mhrifysgol Abertawe i godi ymwybyddiaeth o fewnfudwyr a'u hanghenion.

Dyma fydd y cyntaf mewn cyfres o seminarau er mwyn trafod polisïau sy'n ymwneud â mewnfudwyr.

Fe fydd yn cynnwys profiadau amrywiaeth o fewnfudwyr a cheiswyr lloches a'u teuluoedd.

Prif fwriad y seminar yw rhoi llais i fewnfudwyr yn y gymuned ar y ffordd ymlaen o ran deddfwriaeth.

Dywedodd cyfarwyddwraig Canolfan Ymchwil i Bolisïau Mewnfudo Prifysgol Abertawe, y Dr Heaven Crawley: "Dydy nifer o fewnfudwyr na'r cyrff sy'n eu cynrychioli ddim yn teimlo bod eu barn na'u profiadau yn cael eu hystyried o ddifri wrth lunio polisïau.

"Maen nhw'n pryderu bod yr ymrwymiad sy'n bodoli ar hyn o bryd wedi ei gyfyngu i rai materion neu feysydd penodol, er enghraifft integreiddio ceiswyr lloches."

Fe fydd y seminar yn rhoi'r cyfle i'r mater gael ei drafod ar lefel academaidd, gan sicrhau y gall mewnfudwyr chwarae rhan flaenllaw yn y gymuned, ac yn y broses o lunio deddfwriaeth i ddiogelu eu hawliau.

Fe fydd tîm ymchwil y brifysgol yn mynd ati i ymdrin â nifer o brofiadau fydd yn cael eu cyflwyno gan fewnfudwyr, gan sicrhau bod cefnogaeth gyfreithiol ar gael iddyn nhw.

Yn bresennol yn y seminar, fe fydd ceiswyr lloches, ffoaduriaid a'u cynrychiolwyr, yn ogystal â llu o academyddion, dylunwyr polisïau o nifer o adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol ac amryw gyrff eraill.

'Angen ystyried anghenion'

Mae disgwyl i 45 o bobl fynychu'r seminar.

"Mae angen ymrwymo'r bobl hyn er mwyn sicrhau bod yr ymdriniaeth o fewnfudo yn gadarnhaol, yn sensitif yn ddiwylliannol ac yn ystyried anghenion lleol," meddai Dr Crawley.

"Mae angen cydnabod pwysigrwydd rhyw ac agweddau eraill ar wahaniaethau cymdeithasol."

Mae'r tîm ymchwil yn honni bod y system bresennol o lunio deddfwriaeth wedi ei seilio ar ychydig iawn o dystiolaeth, a bod angen casglu mwy cyn gallu gwneud mwy i ddiogelu hawliau mewnfudwyr.

"Er bod dylunwyr polisïau'r DU wedi gwneud ymdrech i fynd i'r afael â thystiolaeth imperialaidd am brofiadau mewnfudwyr, mae nifer o bolisïau mewnfudo'r DU yn parhau i fod wedi eu seilio ar ragdybiaethau am yr hyn sy'n ysgogi ac yn ysbrydoli mewnfudwyr a'u teuluoedd," ychwanegodd.

Ar ddiwedd y gyfres o seminarau, fe fydd y tîm ymchwil yn cyhoeddi eu casgliadau ar y we, ynghyd â chasgliad o bapurau sy'n tynnu sylw at brif themâu a materion y seminarau.

Mae'r tîm yn gobeithio y bydd eu casgliadau o gymorth i ddylunwyr polisïau yn y dyfodol wrth ddeddfu ar fewnfudwyr.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Claf canser: Hedfan yn l
09 Ion 08 |  Newyddion
Gweithwyr yn gorfod gadael
24 Ion 05 |  Newyddion
'Niweidio'r berthynas rhwng hiliau'
13 Tach 05 |  Newyddion
Problemau ynglyn hil yn wynebu Hague
28 Ebr 01 |  Newyddion
Newid polisi yngln mewnfudwyr
09 Medi 01 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific