British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Ebrill 2009, 18:19 GMT 19:19 UK
Cyhoeddi enw prifysgol newydd

Prifysgol Llambed
Prifysgol Cymru Llambed oedd un o sefydliadau addysg hynaf y DU

Mae cyrff llywodraethol Coleg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan wedi rhoi sêl bendith ar gyfer ffurfio prifysgol newydd.

Mewn cyfarfod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Iau, penderfynwyd mai enw y brifysgol fydd Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant.

Bydd PC Y Drindod Dewi Sant yn gweithredu fel un sefydliad o fis Gorffennaf 2009 o dan y Darpar Is-Ganghellor, Dr Medwin Hughes, Prifathro Coleg Prifysgol y Drindod ar hyn o bryd.

Bydd y Brifysgol yn gwneud cais am Siarter atodol oddi wrth Cyfrin Gyngor Ei Mawrhydi er mwyn creu Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant erbyn mis Gorffennaf 2010.

Bydd y myfyrwyr cyntaf yn cael eu croesawu ym mis Medi 2010.

'Potensial'

Dywedodd Dr Medwin Hughes: "Mae hwn yn ddatblygiad sylweddol i addysg prifysgol yng Nghymru a fydd yn cael effaith arbennig ar unigolion a chymunedau yn y rhanbarth.

"Bydd y brifysgol newydd yn ymateb i ddogfen bolisi Llywodraeth y Cynulliad "Cymru'n Un" sydd â'r bwriad o ryddhau potensial pobl Cymru.

"Dim ond dechrau'r daith a fydd yn trawsnewid addysg yn Ne Orllewin Cymru ydy hyn. Bydd y brifysgol, ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach a'u partneriaid yn cydweithio i sicrhau bod unigolion a chymunedau yn cyrraedd eu llawn botensial".

'Hanesyddol'

Dywedodd yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethol y Drindod: "Mae'r Corff Llywodraethol yn cefnogi creu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn llawn.

"Y mae hyn yn achlysur hanesyddol ac mae'r enw yn dynodi rhan allweddol y ddau sefydliad wrth adeiladu'r genedl dros y ddwy ganrif ddiwethaf drwy eu cyfraniad addysgol, diwylliannol a chymdeithasol i Gymru a'i phobl. Y mae hefyd yn arwydd o rôl genedlaethol y Brifysgol a'i pherthnasedd i Gymru ac yn rhyngwladol".

Dywedodd Dr Brinley Jones, Llywydd PC Llambed: "Bydd PC Y Drindod Dewi Sant yn dod â chryfderau y Drindod a Llambed ynghyd.

"Bydd yn adeiladu ar gryfderau, manylder academaidd ac enw da rhyngwladol a fydd yn sicrhau y bydd De Orllewin Cymru yn ddewis cyntaf i fyfyrwyr a chyflogwyr yn y rhanbarth ynghyd â rhai y tu hwnt".HEFYD
Coleg yn derbyn statws newydd
23 Chwef 09 |  Newyddion
Dau goleg: Bwriad i uno
11 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific