British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Ebrill 2009, 06:39 GMT 07:39 UK
Wylfa: Un o 11 'safle addas'

Atomfa'r Wylfa
Mae llywodraeth San Steffan wedi penderfynu fod gan dechnoleg niwclear ran bwysig i'w chware wrth gynhyrchu ynni.

Mae gan y cyhoedd fis i roi eu barn am y syniad o godi gorsafoedd niwclear ar safleoedd ar draws Prydain, gan gynnwys yr Wylfa ar Ynys Môn.

Mae llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi rhestr o 11 o safleoedd addas ar gyfer codi atomfeydd yng Nghymru a Lloegr.

Mae naw o'r safleoedd ar dir gorsafoedd niwclear presennol - gyda'r ddau safle arall ar gyrion canolfan ail brosesu Sellafield yng Nghumbria.

Mae llywodraeth San Steffan am gael barn y cyhoedd cyn llunio rhestr fer rywbryd cyn diwedd yr Haf.

Yna fe fyddai cwmnïau yn cael eu hannog i wneud ceisiadau cynllunio. Mae'r broses wedi ei chyflymu er mwyn caniatáu i waith adeiladu ddechrau ymhen tair blynedd, gyda thrydan yn cael ei gynhyrchu ymhen naw mlynedd.

Mae Cyngor Ynys Môn yn cefnogi gorsaf newydd yn Wylfa.

'Cyfraniad aruthrol'

Mae Arweinydd y Cyngor, Phil Fowlie, yn annog pobl Môn i wneud eu barn yn hysbys i'r Llywodraeth: "Mae'r Cyngor Sir yn cefnogi gorsaf niwclear newydd ar Ynys Môn, ac rwy'n croesawu'r ymgynghoriad diweddaraf yma fel cam i'r cyfeiriad cywir. Bydd y broses yma'n dod â ni'n nes at sicrhau bod Môn yn parhau'n ganolfan pwysig ar gyfer cynhyrchu ynni fel 'Ynys Egni'.

"Mae gorsaf bŵer Wylfa yn gwneud cyfraniad aruthrol i economi'r Ynys. Mae'n un o'n prif gyflogwyr, a'n darparu swyddi o safon uchel a chyflogau da.

"O ystyried yr hinsawdd economaidd bresennol, mae'n bwysicach byth ein bod yn sicrhau bod y swyddi a'r sgiliau ar y safle presennol yn cael eu trosglwyddo i safle newydd."

Y ffordd rwyddaf i wneud eich sylwadau neu ddarganfod mwy am y broses yw drwy ymweld â www.nuclearpowersiting.decc.gov.uk

Gall aelodau'r cyhoedd hefyd ymweld â Swyddfeydd Cynllunio'r Cyngor yn Llangefni neu un o'r llyfrgelloedd canlynol: Cemaes, Porthaethwy, Biwmares, Llangefni, Caergybi neu Amlwch.

Mae'r cam yma yn arwydd pendant y bydd gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu codi yng Nghymru a Lloegr a bod llywodraeth San Steffan wedi penderfynu fod gan dechnoleg niwclear ran bwysig i'w chware wrth gynhyrchu ynni.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Wylfa: 'Estyn oes atomfa'
25 Chwef 09 |  Newyddion
Atomfeydd: Meini prawf
27 Ion 09 |  Newyddion
Wylfa B: Cam ymlaen?
23 Ion 09 |  Newyddion
Cysylltiad grid: 'Hwb' i'r Wylfa
30 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific