British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2009, 05:51 GMT 06:51 UK
Angen gwella darllen a 'sgwennu

Dosbarth yn dysgu'r wyddor
Mae sgiliau siarad a gwrando yn allweddol i wella darllen ac ysgeifennu

Mae adroddiad gan y corff arolygu addysg, Estyn, yn dweud nad yw disgyblion cynradd yng Nghymru yn gwneud digon o gynnydd mewn darllen ac ysgrifennu.

Fe wnaeth adroddiad gan y corff ddweud nad oedd cyfran y disgyblion 5-7 oed gyda lefel darllen ac ysgrifennu da wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf.

Dywed Estyn bod angen i fwy o ysgolion fabwysiadu arferion da i wella sgiliau'r disgyblion yn Gymraeg a Saesneg.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad na ellir "fforddio bod yn hunanfodlon".

Fe wnaeth yr adroddiad ganfod fod safon dysgu plant 5-7 oed yn Gymraeg a Saesneg ar gyfartaledd yn dda.

Rhwng 2005-08 fe wnaeth Estyn ymweld â thua 400 o ysgolion cynradd gan edrych ar agweddau dysgu mewn gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu.

Gagendor

Yn ôl arbenigwyr addysg mae anhawster disgyblion gyda gwrando a siarad yn cyfyngu eu gallu wrth ddarllen ac ysgrifennu.

Fe wnaeth yr adroddiad ganfod bod canran y disgyblion 7 oed oedd yn cyrraedd lefel 2 (lefel 1 ydi''r lefel isa) mewn Cymraeg a Saesneg wedi aros yr un fath ers 2000.

Yn 2008, methodd un o bob pum disgybl i gyrraedd y lefel a ddisgwylir.

Disgybl yn ysgrifennu
Rhaid gweld cynnydd yn y sgiliau darllen ac ysgriennu

Dywed yr adroddiad hefyd bod angen gwella'r ddarpariaeth ar gyfer y disgyblion mwya talentog.

Mae'r bwlch cyrhaeddiad rhwng bechgyn a merched ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 1, yn ôl yr adroddiad, bron iawn dair gwaith yn fwy o ran llythrennedd nag mewn mathemateg a gwyddoniaeth.

Gall y cynnydd araf ymhlith bechgyn o ran darllen ac ysgrifennu fod yn ffactor allweddol yn y gagendor a welir yn ddiweddarach yn y byd addysgu rhwng merched a bechgyn.

"Pan mae gan ddisgyblion sgiliau cyfyngedig, mae'n cael effaith ar eu cynnydd mewn darllen ac ysgrifennu," meddai'r adroddiad.

"Mae gwella'r sgiliau yma yn allweddol i waith yr ysgolion i godi safonau darllen ac ysgrifennu."

Allweddol

Dywedodd y prif arolygydd, Dr Bill Maxwell, bod ysgolion yng Nghymru wedi gwella safonau Cymraeg a Saesneg yn ystod y 10 mlynedd diwethaf o ran darllen ac ysgrifennu.

"Nawr mae angen canolbwyntio ar wella'r ardaloedd sy'n cael eu hadlewyrchu yn yr adroddiad i wneud y gwelliannau pellach.

"Mae'r gallu i ddarllen ac ysgrifennu yn gywir, yn rhugl a gyda hyder a dealltwriaeth yn allweddol, nid yn unig i gyrraedd safon uchel yng Nghymraeg a Saesneg ond hefyd er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion gael mwy o lwyddiant ym mhob pwnc."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn falch bod Estyn yn cadarnhau bod mwyafrif o ddisgyblion yn llwyddo i gael sgiliau da mewn darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg.

"Mae'r Cyfnod Sylfaen yn cadarnhau'r pwyslais ar iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu i gefnogi datblygiad plentyn o ran siarad, darllen, gwrando, ysgrifennu a chyfathrebu.

"Fe fydd y canlyniadau yma o bwysigrwydd i rai sy'n cyflwyno'r Cyfnod Sylfaen.

"Er ein bod yn gwneud cynnydd da, allwn ni ddim bod yn hunanfodlon. Fe fydd y canlyniadau yn rhan o gynlluniau ehangach i wella llythrennedd."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Sr yn annog bechgyn i ddarllen
11 Tach 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific