British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 27 Mawrth 2009, 09:14 GMT
Ffermydd gwynt: Pryder am ffyrdd

Fferm wynt
Mae pryder am sut i gael tyrbeini anfetrh i ardaloedd gwledig

Gallai gwaith i godi mwy o ffermydd gwynt yng Nghymru wledig achosi "trafferthion difrifol" gan y bydd ffyrdd gwledig yn methu ymdopi, medd astudiaeth newydd.

Mae'r astudiaeth gan Gyngor Powys yn dweud y bydd ffyrdd cul yn methu ymdopi gyda'r lorïau mawr sydd eu hangen i gario'r tyrbeini anferth.

Gallai dros 450 o dyrbeini gael eu codi ym Mhowys a Cheredigion dros y blynyddoedd nesaf.

'Sialensau difrifol'

Dywed Cyngor Powys eu bod yn ystyried sut i daclo'r 'sialensau difrifol'.

Daeth yr adroddiad i law mudiad Conservation Of Upland Powys o ganlyniad i gais rhyddid gwybodaeth.

Mae'r astudiaeth gan gwmni ymgynghorwyr Capita Symonds yn tanlinellu trafferthion symud y tyrbeini mwy pwerus a mwy i rhai ardaloedd.

Mae'n dweud fod ffyrdd cul y wlad yn cael trafferth ymdopi gyda'r lorïau sydd eu hangen i gario'r tyrbeini - rhai ohonyn nhw'n 400 troedfedd.

Mae gan y broses o symud y rhannau yma ar y ffyrdd y potensial i amharu'n sylweddol ar drigolion
Adroddiad Cyngor Powys

3,000 o deithiau

Byddai'n rhaid i lorïau yn mesur 180 troedfedd o hyd, 16 troedfedd o led ac yn pwyso bron 130 tunnell yn gorfod teithio drwy'r sir am bump diwrnod yr wythnos am bum mlynedd, gan wneud dros 3,000 o deithiau, medd yr adroddiad.

Y disgwyl yw y bydd y tyrbeini yn cyrraedd Ellesmere Port ar long cyn cael eu cludo i'r bryniau uwchben y Drenewydd a Charno ac yna draw i ardal Aberystwyth a choedwig Brechfa yn Sir Gaerfyrddin.

Dywed yr adroddiad: "Mae datblygu ffermydd gwynt yng Nghymru wledig yn golygu un o'r prosiectau mwyaf i gael ei gyflawni yng Nghymru.

"Mae gan y broses o symud y rhannau yma ar y ffyrdd y potensial i amharu'n sylweddol ar drigolion a defnyddwyr eraill y ffyrdd.

'Annigonol'

Oherwydd triniaeth y cyfryngau o'r datblygiadau ffermydd gwynt mae barn y cyhoedd yn rhanedig, ac fe alli hynny arwain ar brotestiadau cyhoeddus yn erbyn datblygiadau mawr, a lorïau felly'n defnyddio ffyrdd llai ac anaddas i'w maint.

Ychwanegodd yr adroddiad na fyddai gan heddluoedd yr ardal yr adnoddau i hebrwng y lorïau am bum mlynedd, ac oherwydd maint y ffyrdd na fydden nhw chwaith yn caniatau i gwmniau cludo hebrwng eu lorïau eu hunain.

Dywedodd llefarydd o Gyngor Powys: "Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Y Cynulliad i ystyried ffyrdd o oresgyn y sialensau difrifol sy'n cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

"Bydd trafodaethau pellach yn digwydd maes o law."

Ym mis Awst y llynedd, dywedodd Cyngor Powys y byddai ceisiadau cynllunio ar gyfer ffermydd gwynt yn cael eu dal yn ôl oherwydd pryderon am rhwydwaith ffyrdd 'annigonol' y sir.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Mwy o ffermydd gwynt: 'Dim risg'
24 Maw 09 |  Newyddion
Ffermydd gwynt: Cyfarfodydd
11 Chwef 09 |  Newyddion
Ffermydd gwynt: Dim 'rhewi'
22 Awst 08 |  Newyddion
Agor fferm wynt 'fwya pwerus'
16 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific