British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Mawrth 2009, 06:45 GMT
Hunanladdiad: Mwy o alwadau

Ffn symudol
Y llynedd fe gysylltodd 500 o blant Childline Cymru am eu bod wedi meddwl lladd eu hunain.

Mae nifer y plant sy'n galw canolfannau elusen Childline yng Nghymru ar ôl ystyried lladd eu hunain wedi cynyddu.

Cododd nifer y plant oedd am gael cymorth ar ôl ystyried hunanladdiad bedair gwaith dros y bum mlynedd diwetha yn ôl ffigyrau y Gymdeithas er atal Creulondeb i Blant, NSPCC Cymru.

Y llynedd fe gysylltodd 500 o blant â llinell gymorth Childline Cymru am eu bod wedi meddwl lladd eu hunain.

Dywedodd rhai o'r plant eu bod nhw'n barod wedi ceisio lladd eu hunain tra roedd eraill wedi ceisio niweidio eu hunain tra roedden nhw ar y ffôn gyda chwnselwyr.

'Torcalonnus'

Merched oedd y mwyafrif o'r rhai oedd yn galw, ond mae nifer y bechgyn sy'n dweud eu bod yn ystyried lladd eu hunain wrth gwnselwyr yn cynyddu'n gynt ac yn uwch nag yr oedden nhw bum mlynedd yn ôl.

Yn ôl yr NSPCC, mae'r ffigyrau'n dorcalonnus.

Meddai swyddog polisi y Gymdeithas, Simon Jones: "I blentyn sy'n meddwl am ladd eu hunan, gall llinell Childline fod yn achubiaeth llythrennol.

"Mae plant yn dweud eu bod yn teimlo'n hollol unig a diymadferth ac ar wahan i Childline mae'n ymddangos bod neb yn poeni os y'n nhw'n byw neu'n marw."

Hyfforddiant

Mae'r NSPCC nawr yn galw am ragor o hyfforddiant i athrawon a meddygon teulu fel eu bod yn medru adnabod yr arwyddion bod plant yn dechrau meddwl am ladd eu hunain yn gynt.

Dywed cwnselwyr bod pwysau arholiadau, bwlio, marwolaeth yn y teulu neu broblemau teuluol yn medru cyfrannu at y teimladau yma ymhlith plant.

Mae'r broblem hefyd yn dangos, medd yr NSPCC, bod angen mwy o therapi ar blant sydd wedi cael eu camdrin. Mae un o bob pump o blant sy'n galw'r llinell gymorth (am eu bod yn ystyried lladd eu hunain) wedi cael eu camdrin yn rhywiol, ac un o bob tri wedi cael eu camdrin yn gorfforol.

Dywedodd Simon Jones o'r NSPCC: "Rydym yn trin pob galwad yn hynod ddifrifol".

Fe wnaeth tua hanner o'r galwyr roi eu hoedran, ac roedd hanner ohonyn nhw rhwng 12-15, medd yr elusen.

'Casáu fy mywyd'

Dywedodd rhai ohonynt eu bod wedi ceisio lladd eu hunain, tra bod eraill wedi ceisio gwneud hynny tra ar y ffôn.

Fe wnaeth un ferch 10 oed ddweud wrth un o gynghorwyr ChildLine: "Dwi'n casáu fy mywyd gan fod Dad wedi mynd a dwi'n cael y bai am bopeth ac mae Mam yn y dafarn bob dydd.

"Does gennym ddim arian oherwydd ei bod hi'n yfed a does gen i ddim ffrindiau nawr.

"Dwi mond eisiau marw."

Dywedodd bachgen 13 oed wrth un o gynghorwyr ChildLine: "Dwi'n teimlo fel lladd fy hun. Mae Mam a Dad yn fy nharo i a dwi'n cael fy mwlio yn yr ysgol."

Dywedodd Mr Jones: "Mae'n dorcalonnus i glywed plant sy'n siarad am ladd eu hunain.

"I blentyn fel'na, mae ChildLine yn medru achub eu bywydau."

Dywed yr NSPCC bod angen iddyn nhw godi £50m dros y tair blynedd nesaf, yn ychwanegol at y £30m a addawyd gan Lywodraeth y Du, fel bod ChildLine yn medru pob galwad gan blentyn.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Bwlio plant: Dysgu gwersi
20 Maw 09 |  Newyddion
Bwlio plant: Ystadegau anafiadau
23 Tach 05 |  Newyddion
Bwlio: Help y ffn symudol
03 Chwef 06 |  Newyddion
Gwasanaethau plant wedi gwella
21 Medi 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific