British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Mawrth 2009, 17:26 GMT
Perthnasau am ailagor mynwent

Cerrig Beddau
Mae eglwysi a chapeli yn wynebu costau wrth gynnal mynwentydd

Mae capeli ac eglwysi yng Nghymru yn wynebu costau o filiynau o bunnoedd wrth geisio cynnal a chadw mynwentydd orlawn.

Oherwydd problemau iechyd a diogelwch bu'n rhaid atal pobl rhag mynd i rai mynwentydd.

Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru eu bod nhw'n wynebu costau o £16 miliwn am waith cynnal a chadw.

Erbyn hyn, mae rhai trigolion y Coed Duon yn y de-ddwyrain yn ceisio ailagor mynwent capel lleol.

Cafodd mynwent capel Jerwsalem ei chau yn 2004 oherwydd iechyd a diogelwch.

Mae Grace Brown, 75 oed, a'i brawd Richard Thomas, 72 oed, am fynd i weld bedd eu tad Richard Thomas fu farw mewn damwain yng nglofa Oakdale yn 1945 yn 47 oed.

Un arall sydd am fynd i fynwent Jerwsalem yw Granville Hale.

'Cyflwr gwael'

Mae ei fodryb Lucy Edwards wedi ei chladdu yno.

"Mae'r lle mewn cyflwr gwael iawn ... dyw hyn ddim yn dangos parch o gwbwl.

"Gan fod y safle ar dyle fe fydd e'n costio arian mawr ... ond mae eisie gwneud rhywbeth, mae angen parchu'r meirw.

"Rwy'n poeni'n fawr am y lle."

Mae cyfarfod cyhoeddus yn Nhrecelyn ddydd Mercher yn trafod dyfodol y fynwent.

Ymhlith yr opsiynau mae codi Gardd Goffa yng nghornel y fynwent.

Yn ôl y Parchedig Peter Noble, arweinydd yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yng Nghymru, dyw'r arian ddim ar gael.

"Fe allai perthnasau drefnu bod beddau yn cael eu hail-leoli.

Cerrig beddau

"Rydym yn cydymdeimlo yn fawr oherwydd effaith y sefyllfa ar y rhai sydd am fynd i weld beddau eu hanwyliaid.

"Ond rhaid i ni sicrhau diogelwch pobl sy'n mynd i fynwentydd."

Dywedodd Alex Glanville, swyddog eiddo yr Eglwys yng Nghymru, fod y sefyllfa mewn sawl ardal yn anodd.

"Rydym yn wynebu costau o £16 miliwn ar gyfer trwsio walydd, cynnal a chadw llwybrau a cherrig beddau.

"Ma'r sefyllfa yn waeth os yw'r eglwys leol wedi cau gan nad oes unrhyw incwm yn dod i'r coffrau.

"Rydym yn teimlo y dylwn ni fel cymdeithas edrych ar y broblem a gweld a oes ffordd arall o dalu am y gost."Chwiliwch yn GymraegArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific