British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2009, 13:14 GMT
Cam-drin plant: Rhybudd tad

Cyngor Bro Morgannwg
Roedd Cyngor Bro Morgannwg yn ymwybodol o hanes y llanc

Mae tad plant gafodd eu cam-drin gan lanc 19 oed oedd yng ngofal y teulu wedi galw ar bobl i beidio â bod yn rhy feirniadol o'r gwasanaethau cymdeithasol.

Dywedodd y tad taw'r nod fyddai sicrhau na fyddai hyn yn digwydd eto.

Pan gafodd y llanc ei roi yng ngofal y teulu maeth nid oedd Cyngor Bro Morgannwg wedi sôn am droseddau'r llanc.

Mae'r cyngor yn ymchwilio i'r mater.

Fe dreisiodd y llanc blant y pâr ac ymosod yn rhywiol arnyn nhw - a chael dedfryd amhenodol o garchar ar ôl pledio'n euog i'r cyhuddiadau.

Roedd y tad wedi dweud wrth ITV fod y llanc wedi cael croeso ac nad oedd problemau ar y cychwyn.

"Daeth y plant yn gyfarwydd ag e (y llanc) bron ar unwaith," meddai'n anhysbys.

Yr hyn y gallwn ni ei wneud i'n plant yw ceisio adfer y sefyllfa a cheisio gwneud eu bywydau gystal ag y gallwn ni
Tad y plant

Dywedodd y fam: "Roedd fel brawd mawr newydd. Doedd dim tyndra o gwbl."

Ond chwalodd byd y teulu agos pan ddywedodd y mab ieuengaf bod y llanc wedi ymosod yn rhywiol arnyn nhw.

Gofynnodd y mab i'r tad pam bod y llanc wedi gofyn iddo gyflawni gweithred rhyw.

"Cafodd hyn ei ddweud yn ddiniwed," meddai'r tad.

Pan gafodd ei herio dywedodd y llanc wrth y tad: "Peidiwch â swnian am y peth, wnewch chi?" a dywedodd y tad ei fod yn "synnu nad o'n i wedi ei ladd e".

Wedyn cafodd y rhieni wybod bod eu merch wedi dioddef.

"Dywedodd hi fod ei bywyd hi wedi bod yn hunllef ers iddo fe gyrraedd yno," meddai'r fam.

Disgyblu

Mae'r pâr yn aros am ganlyniad "ymchwiliad brys rheoli achosion" gafodd ei lansio er mwyn darganfod sut y cafodd y llanc ei roi mewn cartref teuluol.

Ymddiheurodd y gwasanaethau cymdeithasol ynghynt yn y mis ar ôl iddi ddod i'r amlwg eu bod nhw'n gwybod am hanes treisgar y llanc.

Cadarnhaodd y gwasanaethau cymdeithasol fod camau disgyblu wedi eu dilyn ond nid oedden nhw'n fodlon rhoi mwy o fanylion.

Daeth natur dreisgar y llanc i'r amlwg yn 2004 pan honnodd llanc arall iddo ymddwyn yn amhriodol a rhywiol.

O leia chwe blynedd

Yn 2005, pan oedd e'n byw mewn hostel yn Lloegr, roedd honiadau ei fod wedi cyffwrdd â bachgen arall yn rhywiol.

Y llynedd roedd 'na honiadau ei fod e wedi ymosod ar lanc 16 oed tra oedden nhw'n byw yn yr un hostel.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd, dywedodd y Barnwr Nicholas Cooke QC y byddai rhaid iddo dreulio o leiaf chwe blynedd cyn cael ei ystyried am barôl.

Dywedodd fod yr achos yn "drasiedi" i deulu oedd yn dymuno gwasanaethu'r gymuned drwy helpu'r llanc.

Mae gwasanaethau cartrefu oedolion y cyngor yn cynnig llety i oedolion na fyddai fel arall yn gallu byw ar eu pennau eu hunain.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cam-drin: Cyfaddefiad gan y cyngor
05 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific