British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Mawrth 2009, 06:43 GMT
Epilepsi: Cynllun 'arloesol'

Delwedd o'r ymennydd
Yn l Llywodraeth y Cynulliad, hon yw'r strategaeth gyntaf o'i math yn y DU

Mae Gweinidog Iechyd Cymru Edwina Hart wedi cyhoeddi cynlluniau i wella'r gofal ar gyfer miloedd o bobl yng Nghymru sy'n diodde o epilepsi.

Yn l Llywodraeth y Cynulliad, hon yw'r strategaeth gyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae oddeutu 1 o bob 20 o bobl yn y DU yn datblygu epilepsi, y cyflwr niwrolegol mwyaf cyffredin, ar ryw adeg neu'i gilydd yn eu bywydau ac mae 1500 o achosion newydd yn cael eu cofnodi yng Nghymru bob blwyddyn.

Dywedodd Edwina Hart: "Mae epilepsi yn gyflwr cymhleth ei natur a gall daro unrhyw un o bob oedran gan effeithio'n sylweddol ar fywydau pobl. Mae'n hanfodol bod pobl ag epilepsi yn medru cael y gwasanaethau priodol ar yr adeg briodol ac yn y lle priodol. Dyna y mae'r gyfarwyddeb unigryw hon i ddatblygu'r gwasanaeth yn ei gynnig."

EPILEPSI
Golygfa o fideo

Y cyflwr niwrolegol mwya cyffredin yng Nghymru

Rhwng 20,000 a 30,000 yn diodde o'r cyflwr

1,500 bob blwyddyn yn datblygu epilepsi
Tua 1,000 drwy Brydain yn marw oherwydd epilepsi
Y rhai ag epilepsi ddwy neu dair gwaith yn fwy tebygol o farw'n gynnar na'r rhai sy ddim yn diodde

Mae'r cynllun diwygiedig yn cael ei gyflwyno yn sgil ymgynghoriad 12 wythnos a bu gweithwyr proffesiynol iechyd, Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau GIG a'r sector gwirfoddol yn cyfrannu at y gyfarwyddeb.

Y nod yw sicrhau:

• symleiddio'r broses o gael hyd i wasanaethau sydd o safon uchel, sy'n gyson ac sy'n canolbwyntio ar gleifion;

  • asesu'n fuan er mwyn lleihau'r risg o wneud diagnosis anghywir; a
  • chynnig y driniaeth briodol ar yr amser cywir a hynny mor lleol ag y bo modd.

Ychwanegodd y Gweinidog dros Iechyd: "Mae'r Gyfarwyddeb Datblygu Gwasanaeth ar gyfer Epilepsi yn cydnabod bod angen cymryd camau i wella gwasanaethau i bobl ag epilepsi yng Nghymru ac mae'n allweddol i'n hymdrechion i wireddu'r ymrwymiad yn y ddogfen Cymru'n Un i wella gwasanaethau iechyd ym mhob cwr o'r wlad."

Meddai Margaret Stanley o Fforwm Epilepsi Cymru Gyfan: "Mae'r cynllun Epilepsi newydd i Gymru yn fenter arloesol sydd 'r potensial i wella bywydau'r bobl sydd ag epilepsi yng Nghymru, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yn fawr iawn.

"Bydd y sector gwirfoddol yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llwyddiannus. Fel gyda llawer o agweddau eraill ar bolisi'r llywodraeth, mae Cymru unwaith eto'n torri tir newydd, a bydd y bobl sydd ag Epilepsi yng Nghymru yn sicr o gael budd mawr ohono.

"Y cynllun hwn yw'r cyntaf o'i fath yn y DU, ac mae Fforwm Epilepsi Cymru Gyfan yn falch bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn arwain y ffordd o ran gwella'r gofal a'r driniaeth i bobl sy'n byw gydag epilepsi ac y mae epilepsi yn effeithio arnynt."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cytuno ar arian i'r ysbyty plant
30 Ion 08 |  Newyddion
Unedau damweiniau: Llai o oedi
05 Chwef 08 |  Newyddion
Grwpiau strc 'dan fygythiad'
17 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific