British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mawrth 2009, 09:59 GMT
Oedi hir am gadair olwyn

Lewis Walker
Mae gan Lewis Walker barlys yr ymennydd a nid yw'n gallu cerdded

Cafodd rhestrau aros hir am gadeiriau olwyn arbenigol eu disgrifio fel "ffiaidd" gan rieni a chleifion yn y gogledd.

Mae 53 o oedolion a phlant wedi bod yn aros am asesiad fydd yn eu caniatáu i dderbyn cadeiriau olwyn.

Bu un plentyn yn aros am dros 20 mis er i Ymddiriedolaeth Iechyd Gogledd Cymru ddweud eu bod wedi cwtogi rhestrau aros fel nad oes yr un plentyn yn gorfod disgwyl yn fwy na blwyddyn.

Ond dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru Edwina Hart ei bod yn poeni am faint o amser mae cleifion yn gorfod aros.

'Gwarthus'

Dywedodd Claire Walker, sydd â'i mab Lewis yn diodde o barlys yr ymennydd ac yn disgwyl ers mis Awst, ei fod mewn poen.

Yn ôl Mrs Walker, sy'n byw ger Pwllheli bod hi'n "warthus" bod plant yn gorfod aros.

"Nid dim ond plant chwaith, ond oedolion hefyd. Dydi o ddim yn iawn wir.

"Un cyfle mae'r plant yma'n gael mewn bywyd, a dydyn nhw ddim yn ei gael o heb gadair olwyn."

Dywedodd cynghorydd lleol, Peter Read, sydd hefyd yn disgwyl am gadair olwyn mai'r unig air sy'n dod i'w feddwl yw "ffiaidd".

"Dyma'r 21ain Ganrif.

"Gallwn ni roi dyn ar y lleuad, ond dydyn ni ddim yn gallu cael cadair olwyn i blentyn.

"Dydyn ni ddim yn y 18fed Ganrif - dydi o ddim yn 'rocket science'."

Mwy o arian

Dywedodd Ymddiriedolaeth Iechyd Gogledd Cymru eu bod yn gweithio i sicrhau nad oes yr un plentyn yn gorfod aros mwy na blwyddyn erbyn diwedd mis Mawrth.

Roedden nhw hefyd yn dadlau fod angen mwy o arian er mwyn iddyn nhw gwtogi amserau aros yn sylweddol.

Pan oedd y rhestrau aros ar eu gwaethaf ym mis Tachwedd 2007, bu un claf yn aros am 51 mis am gadair olwyn.

Pwysleisiodd yr ymddiriedolaeth fod rhaid aros o fewn terfynau arian Comisiynydd Iechyd Cymru, a tan yn ddiweddar doedden nhw heb gael digon o arian i ateb y galw.

'Dim safonau cydnabyddedig'

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod y gweinidog iechyd yn "bryderus am faint o amser y mae rhai yn disgwyl am asesiad cyn cael cadair olwyn".

"Mae darparu cadeiriau olwyn yn dod o dan adain ALAS (Aritificial Limb and Appliance Service) sydd ddim yn gorff cenedlaethol ond wedi seilio mewn tri chanolfan rhanbarthol yng Nghaerdydd, Abertawe a Wrecsam.

"Does dim safonau cydnabyddedig am wasanaethau cadeiriau olwyn yng Nghymru. Fodd bynnag, mae adolygiad i'r ddarpariaeth o gadeiriau olwyn a chadeiriau arbennig yng Nghymru wedi dechrau, ac fe allai argymell gosod safonau i'r gwasanaeth ledled Cymru.

"Mae uwch swyddogion Llywodraeth Y Cynulliad yn gweithio gyda staff iechyd ac eraill (gan gynnwys defnyddwyr) i adolygu'r ddarpariaeth bresennol, adnabod unrhyw ddiffyg ac ystyried sut y gallwn ei wella.

"Rhan gynta'r adolygiad yw asesu'r broses o ddarparu cadeiriau olwyn drwy wasanaeth ALAS, a chynghori ar unrhyw welliannau allai arwain at gwtogi amserau aros.

"Rydym yn ystyried benthyg adnoddau yn y tymor byr i unigolion yn y gymuned ac i rai sy'n gadael ysbyty."

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cleifion: Galw am adolygiad brys
15 Medi 08 |  Newyddion
Cwyno am ddarpariaeth i'r anabl
14 Awst 08 |  Newyddion
Anabl yn parhau i aros am drenau
19 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific