British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mawrth 2009, 07:59 GMT
'Prinder merched mewn grym'

Gwraig fusnes yn ystafell y bwrdd (actores)
Prin iawn yw'r merched sy'n cyrraedd y brig mewn busnes yn l yr arolwg

Mae 'na bryder nad oes digon o ferched mewn sefyllfa o bŵer neu rym yng Nghymru.

Yn l y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol dim ond rhai merched oedd yn cyrraedd y brig, hyd yn oed mewn sectorau lle'r oedd 'na ganran sylweddol o ferched.

Dywedodd y comisiwn mai prin iawn, os o gwbl, o gynnydd sydd wedi bod o ran gwella cydbwysedd rhyw ers yr adroddiad yn 2004.

Fe wnaeth eu hadroddiad, 'Pwy sy'n rhedeg Cymru?' edrych ar 10 ardal, o wleidyddiaeth, iechyd a busnes.

Yn l yr adroddiad dim ond un o bob pedwar o gynghorwyr Cymru sy'n ferched, er bod presenoldeb merched yn y Cynulliad Cenedlaethol - yn l adroddiadau eraill - wedi "trawsnewid" gwleidyddiaeth Cymru.

Mae 47% o aelodau'r cynulliad yn ferched.

Cefndir ethnig

Ond mae'r adroddiad newydd yn canfod nad oes yr un ferch yn brif weithredwr ar y 100 prif gwmni yng Nghymru gafodd eu holi gan y comisiwn.

Mae 'na alwadau rwan ar gwmnau preifat, llywodraeth leol a chymdeithas yn gyffredinol i wneud mwy i sicrhau rhagor o gynrychiolaeth ym mywyd cyhoeddus y genedl.

Mae gwaith ymchwil y comisiwn hefyd wedi canfod nad oes 'na'r un cynghorydd benywaidd du nac Asiaidd yng Nghymru.

Dim ond 25% o gynghorwyr Cymru sy'n ferched a dim ond 9% o arweinwyr cynghorau sy'n ferched.

CANLYNIADAU'R AROLWG
Does dim un merch yn brif weithredwr y 100 cwmnau preifat blaenaf Cymru (Fe wnaeth 93 o'r cwmnau ateb yr arolwg)
Dim ond 25% o gynghorwyr yng Nghymru sy'n ferched a 9% yn arweinwyr cyngor. Does dim un cynghorydd benywaidd du nac Asiaidd
Dim ond 16% o benaethiaid ysgolion uwchradd sy'n ferched er bod 74% o'r athrawon yn fenywaidd
Dim ond 21% o brif weithredwyr awdurdodau lleol sy'n ferched er bod 73% o staff cynghorau yn fenywaidd

Yn l Kate Bennett, Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, mae'r adroddiad yn rhoi "darlun o fywyd yng Nghymru" lle mai dynion sy'n llenwi'r ystafelloedd a chyfarfodydd bwrdd yn bennaf.

"Nhw'n bennaf sy'n gwneud y penderfyniadau mawr sy'n effeithio ar ein bywydau.

"Mae profiad personol yn chwarae rhan allweddol ym mhenderfyniadau pobl.

"Mae yna wers i'w dysgu o'n darganfyddiadau....mae'n rhaid cymryd camau pendant er mwyn penodi merched i swyddi o awdurdod yng Nghymru."

Mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos yn eglur bod cynnydd tuag at gydbwysedd rhyw yng Nghymru'n llawer rhy araf er bod gwelliannau wedi digwydd," meddai Glenys Kinnock, ASE.

"Mae angen gweithredu o hyd i sicrhau y clywir lleisiau merched yng nghoridorau p?er Cymru."

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cynulliad: 'Tegwch i fenywod'
30 Ion 09 |  Newyddion
Menywod yn dal i ennill llai
01 Meh 04 |  Newyddion
Ordeinio menywod: Dathlu a phryder
13 Ion 07 |  Newyddion
Diffoddwyr tn: Annog menywod
03 Gorff 07 |  Newyddion
Cofnodi hanes merched
19 Meh 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific