British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Mawrth 2009, 17:49 GMT
42m ar bencadlys llywodraeth

Y swyddfeydd ym  Mharc Cathays , Caerdydd
Y swyddfeydd ym Mharc Cathays, Caerdydd

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried gwario 42 miliwn ar wella cyfleusterau ac ail-ddodrefni ei phencadlys ym Mharc Cathays yng Nghaerdydd.

Mae ymchwiliad gan y rhaglen "Dragon's Eye" wedi canfod bod y Prif Weinidog Rhodri Morgan eisoes wedi datgan ei gefnogaeth mewn egwyddor i'r cynllun a baratowyd gan weision sifil.

Ar hyn o bryd mae 100,000 yn cael ei wario ar lunio cynllun manwl.

Yn l y llywodraeth mae'r adeilad, hen gartref y Swyddfa Gymreig, bellach yn ddeng mlynedd ar hugain oed a does fawr ddim wedi gwario i foderneiddio na chynnal y pencadlys yn ystod y cyfnod hwnnw.

Oherwydd hynny does dim dewis ond cael gwared ar beiriannau a gwifrau trydanol sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes economaidd.

Strwythur yr adeilad

Mae'r llywodraeth yn pwysleisio mai ar adnewyddu strwythur yr adeilad y byddai'r rhan fwyaf o'r arian yn cael ei wario ac nid ar gelfi ac ail-addurno. Honnir hefyd bod cyflwr presennol yr adeilad yn peryglu iechyd a diogelwch y staff ac yn anghynaladwy o safbwynt amgylcheddol.

Yn ogystal moderneiddio'r bloc swyddfa fe fyddai'r cynllun yn creu cyfleusterau cynadledda modern gan arbed gwariant ar logi cyfleusterau allanol.

'Pluo ei nyth'

Cyhuddodd arweinydd yr wrthblaid, Nick Bourne AC, y llywodraeth o "bluo ei nyth ei hun" a dywedodd ei bod hi'n "rhyfeddol" bod y fath gynllun yn cael ei ystyried mewn cyfnod pan mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu toriadau difrifol.

"Ar un llaw maen nhw'n gofyn i gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill dorri nl ac ar y llawr arall maen nhw'n gwario miliynau ar ddesgiau a chadeiriau. Mae lefel y gwariant yn annerbyniol mewn cyfnod o ddirwasgiad".

Yn l arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams AC, fe fyddai 42 miliwn yn ddigon i rewi trethi cyngor am flwyddyn neu i ddyblu'r gwariant ar hyfforddiant i weithwyr sy'n colli eu swyddi a galwodd ar y llywodraeth i ail-feddwl ynghylch ei blaenoriaethau.HEFYD
Cwtogi 500m ar wariant
12 Chwef 09 |  Newyddion
Honiad o anfon 77m yn l i Ewrop
23 Ion 09 |  Newyddion
Iaith: 47% o blaid mwy o ddeddfu
02 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific