British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Mawrth 2009, 07:40 GMT
Ysgol yn wynebu toriadau difrifol

Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon
Ysgol Syr Huw Owen yn gorfod arbed 470,000

Fe fydd un o ysgolion uwchradd mwyaf Gwynedd yn gorfod gwneud toriadau er mwyn arbed cannoedd o filoedd o bunnau.

Wrth i Ysgol Syr Huw Owen yng Nghaernarfon geisio delio 'r sefyllfa, fe fydd yn cael 150,000 yn ychwanegol gan y cyngor sir.

Ond mae'r penderfyniad hwnnw wedi ei feirniadu gan rai sy'n dadlau ei fod yn creu cynsail peryglus.

Roedd yr ysgol yn wynebu gorfod gwneud arbedion o 470,000 dros dair blynedd allan o gyllideb blynyddol o ychydig dros 3m.

Ond fydd yr arbedion hynny'n llai nawr oherwydd cymorth yr awdurdod lleol.

Ysgolion eraill

Dywedodd y cynghorydd Aeron Jones o Llais Gwynedd y dylai'r penderfyniad i roi arian ychwanegol fod wedi cael ei wneud gan aelodau etholedig yn hytrach na swyddogion addysg.

Ychwanegodd y dylai unrhyw ysgol arall sy'n wynebu trafferthion ariannol felly hefyd dderbyn cymorth.

Ond dywedodd llefarydd ar ran y cyngor bod yr arian o roddwyd i Ysgol Syr Huw Owen yn golygu y gallai diswyddiadau diangen gael eu hosgoi, ac na fyddai disgyblion yn diodde oherwydd toriadau staff.

Ychwanegodd fod yr ysgol eisoes wedi gorfod diswyddo rhai oherwydd toriadau yn y cymorthdal addysg ar l 16 oed gan Lywodraeth y Cynulliad.

"Er mawr siom, mae gwybodaeth diweddar gan Lywodraeth y Cynulliad am y grant l-16 ar gyfer 2009/10 yn golygu colledion ariannol i bob ysgol uwchradd 11-18 oed yng Nghymru.

"Mae hyn yn ffactor gwbwl annisgwyl fydd yn ychwanegu ar broblemau ariannol Ysgol Syr Huw Owen."

Cynydd

Ond gwrthod yr honiad wnaeth llefarydd o Lywodraeth y Cynulliad gan ddweud:

"Yn nhermau ariannu chweched dosbarth, mae'r cyfanswm sydd ar gael i Wynedd ar gyfer 2009/10 wedi cynyddu o 2.68% i 2.3m o'i gymharu 'r ffigwr ar gyfer 2008/09.

"O fewn y ffigwr yma, mae'r gyllideb sydd argael i Ysgol Syr Huw Owen wedi codi o 600,000 i 800,000 - cynydd o 33%."

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Chweched dosbarth: 'Trychineb'
01 Maw 09 |  Newyddion
Anfodlonrwydd am addysg uwchradd
27 Chwef 09 |  Newyddion
Sir yn trafod dyfodol ysgolion
24 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific