British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Mawrth 2009, 07:01 GMT
100,000 i leddfu llifogydd

Arwydd llifogydd
Fe fydd y gwaith yn dechrau yn ystod y mis ar gynllun gwerth 100,000 i leddfu problem llifogydd ym Mhen Llŷn.

Bu'n rhaid cau ffordd yr A499 rhwng Pwllheli a Llanbedrog ym mis Awst 2008 oherwydd y llifogydd.

Roedd yr holl draffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd lonydd culion cefn gwlad.

Y gobaith ydi y bydd y gwaith yn golygu na fydd raid cau'r ln o hyn allan, oni bai fod yna law eithriadol.

'Cur pen'

Dywedodd Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Roberts: "Rydym wedi gweld y rhan yma o'r A499 yn gorlifo yn aml yn ystod blynyddoedd diweddar ac mae'n ymddangos fod y sefyllfa wedi gwaethygu yn y misoedd diwethaf.

"Mae'n achosi cur pen i bobl sy'n teithio i Bwllheli a thu hwnt ar gyfer gwaith, coleg, siopa neu fusnes arall.

"Pan fo'r ln yn cau mae pobl yn gorfod teithio milltiroedd yn ychwanegol ar hyd lonydd cefn, sydd ddim bob amser yn addas ar gyfer traffig trwm, sy'n achosi problemau pellach. Pan fo'r ln wedi cau gall bywydau pobl fod yn y fantol os ydynt yn gorfod aros yn hir am y gwasanaethau brys."

"Mae'r ffaith fod gwedd gyntaf y gwaith yn cychwyn yn fuan yn newyddion da i bobl Llŷn ac mi rydw i'n falch fod Cyngor Gwynedd yn gallu symud ymlaen yn gyflym i geisio terfyn i'r broblem.

"Bydd yr ail gyfnod gwaith yn chwilio am atebion tymor hir gan edrych ar ddylanwad newid hinsawdd a thywydd eithafol."

Ychwanegodd Dewi Vaughan Rowlands, Cyfarwyddwr Strategol Amgylchedd Cyngor Gwynedd: "Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu i leihau'r risg o lifogydd yn yr ardal a byddwn yn ceisio datblygu mesurau pellach i atal y llifogydd sy'n creu anhawster i ddefnyddwyr yr A499.

"Mae'r ffordd yma yn hollbwysig ac mae ei chadw yn agored yn flaenoriaeth i ni, gan fod ei chau yn achosi sefyllfa ddyrys i drigolion Llŷn."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Llifogydd yn achosi problemau
10 Ion 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific