British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Mawrth 2009, 15:47 GMT
'Gofidiau' yn ennill Cān i Gymru

Sarra Elgan, Elfed Morgan Morris, Lowri Watcyn Roberts, Aled Myrddin a Rhodri Owen
Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts efo tlws Can i Gymru gan enillydd y llynedd Aled Myrddin a'r cyflwynwyr Sarra Elgan a Rhodri Owen

'Gofidiau' yw teitl Cân i Gymru 2009, a Lowri Watcyn Roberts ac Elfed Morgan Morris yw'r cyfansoddwyr wnaeth ennill y wobr o £10,000.

Elfed, sy'n athro yn Ysgol John Bright yn Llandudno, oedd perfformiwr y gân yn ogystal.

Mae Lowri yn dysgu yn Ysgol Brynrefail, Llanrug.

Cyflwynwyd y noson yn Venue Cymru, Llandudno ar Ddydd Gŵyl Dewi gan Sarra Elgan a Rhodri Owen.

Daw Elfed o Ddeiniolen a Lowri o Dregarth.

Mae'r ddau yn athrawon Cymraeg sydd wedi ennill cystadleuaeth cyfansoddi carol S4C ddwywaith.

Cefnogaeth

Dyma hefyd oedd y trydydd tro i Elfed ganu yn rownd derfynol cystadleuaeth Cân i Gymru.

Roedd y ddau wrth eu bodd o fod wedi ennill y wobr gyntaf.

"Mi roedden ni'n teimlo fod y caneuon eraill yn y ffeinal i gyd o safon uchel, ac y byddai hi'n gystadleuaeth agos," meddai Elfed, a ddenodd y gynulleidfa yn y stiwdio i sefyll ar eu traed gyda'u berfformiad o'r gân fuddugol, Gofidiau.

Elfed Morgan Morris
Elfed Morgan Morris yn canu'r gān fuddugol - Gofidiau

"Mae Cân i Gymru wedi bod yn rhan fawr o fywydau Lowri a minnau ers tri mis wrth i ni baratoi ar gyfer y noson fawr, ac rydym wedi derbyn cefnogaeth wych gan ddisgyblion yr ysgolion lle rydym yn dysgu - Ysgol John Bright, Llandudno, lle dwi'n athro, ac Ysgol Brynrefail yn Llanrug, lle mae Lowri yn gweithio.

"Rydym hefyd wedi derbyn cefnogaeth wych gan y gynulleidfa heno."

Dywedodd Lowri fod ennill yn fonws ffantastig.

"Dwi'n meddwl mai'r hyn sy'n bwysig yw bod y gystadleuaeth hon eleni wedi ysbrydoli cyfansoddwyr i sgwennu 120 o ganeuon newydd Cymraeg," meddai.

Cafodd y nifer mwya erioed o geisiadau eu hanfon i'r gystadleuaeth eleni.

Yn ail yn y gystadleuaeth, gan ennill £2,000, oedd Tesni Jones a Ceri Bostock o Gaernarfon gyda'u cân, 'Gafael yn y fy Llaw', a gafodd ei chanu gan Tesni ei hun.

Yn drydydd oedd Merfyn Hughes o Ddinas ger Caernarfon a Steve Pablo Jones o Gaernarfon gyda'u cân, Fy Enaid Gyda Ti, gan ennill £1,500. Angharad Brinn a ganodd y gân hon.

Roedd cyfarwyddwr cerdd y gystadleuaeth, Owen Powell, wrth ei fodd gyda'r ymateb i'r wyth gân yn y rownd derfynol eleni.

"Yn y blynyddoedd dwi wedi bod yn gweithio ar Cân i Gymru, dyma'r awyrgylch orau rydym erioed wedi ei chael," meddai.

"Daeth pob dim at ei gilydd ar y noson ac mi gafodd y gynulleidfa yn y stiwdio a'r gwylwyr gartref glywed caneuon da wedi eu perfformio'n dda.

"Mae'n rhaid i ni gofio na fyddai'r rhaglen yn ddim heb y caneuon."

Bydd Elfed a'r gân Gofidiau yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd fydd yn cael ei chynnal yn nhref Donegal, Iwerddon ym mis Ebrill.

Un o'r saith beirniad eleni oedd enillydd cynta erioed y gystadleuaeth 40 mlynedd yn ôl, Margaret Williams.

Ei chyd-feirniaid oedd Owen Powell, gitarydd y grŵp Catatonia; Dyl Mei, cynhyrchydd stiwdio; y gantores a'r gyfansoddwraig Gwyneth Glyn; y gantores Kelly-Marie Angell; Aled Myrddin, enillydd Cân i Gymru 2008 a Rhydian Roberts, cyn-ymgeisydd X Factor.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Wyth yn cystadlu am £10,000
28 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific