British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Chwefror 2009, 17:04 GMT
Deddfu llawn: 52% o blaid

Papur Pleidleisio
Y cynulliad yn carlamu at refferendwm?

Fe fyddai dros hanner poblogaeth Cymru yn pleidleisio o blaid senedd ddeddfwriaethol i Gymru mewn refferendwm, yn l arolwg barn gan BBC Cymru/ICM.

Hwn yw'r arolwg barn cyntaf lle mae'r gefnogaeth i Senedd wedi croesi'r trothwy o 50%.

O'r mil o bobl holwyd gan ICM roedd 52% yn cefnogi pwerau deddfu llawn i'r cynulliad gyda 39% yn erbyn a 9% yn ansicr.

Yn yr arolwg cyfatebol flwyddyn yn l roedd 49% o blaid, 39% yn erbyn a 9% yn ansicr.

Mae'n ymddangos felly bod y gefnogaeth i ddatganoli pellach wedi cryfhau ond heb eto gyrraedd lefel i ddarbwyllo'r gwleidyddion i alw pleidlais.

Pan ofynnwyd yn fwy manwl ynghylch y ffordd y dylai Cymru gael ei llywodraethu, Senedd i Gymru gyda'r hawl i ddeddfu ac i godi trethi oedd yr opsiwn fwyaf poblogaidd gyda 34% yn cefnogi'r dewis.

Siambr Senedd Yr Alban
Senedd yr Alban: Mwy o rym

Roedd 10% am weld Senedd heb y pŵer i godi trethi, 8% yn cefnogi annibyniaeth o fewn yr Undeb Ewropeaidd a 5% o blaid annibyniaeth lwyr.

Dim ond 21% sy'n cefnogi'r setliad presennol tra roedd 19% am ddiddymu'r cynulliad.

Anwybodaeth

Er gwaetha'r cynnydd yn y gefnogaeth i ddatganoli pellach mae'n ymddangos bod yr anwybodaeth ynghylch y cynulliad yn parhau. Dim ond 48% oedd yn gwybod mai Llafur a Phlaid Cymru sy'n ffurfio'r llywodraeth. 40% oedd y ffigwr flwyddyn yn l.

Serch hynny mae nifer cynyddol yn credu bod gwleidyddion y Bae Caerdydd mwy o ddylanwad dros fywyd pob dydd yng Nghymru na gwleidyddion San Steffan.

Y dathlu: Canlyniad y refferendwm
Dathlu: Y bleidlais o blaid sefydlu cynulliad

Mae 40% o'r farn mai Llywodraeth y Cynulliad sydd 'r dylanwad mwyaf. 29%, 15% ac 8% yw'r ffigyrau cyfatebol i San Steffan, y cynghorau a'r Undeb Ewropeaidd.

Ac yntau'n ymddeol yn ddiweddarach eleni roedd 'na newyddion da i Rhodri Morgan yn y canlyniadau. Roedd 65% o'r farn ei fod wedi bod yn Brif Weinidog da a dim ond 21% yn credu ei fod wedi bod yn sl wrth ei waith.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Confensiwn: Y cam nesaf
12 Ion 09 |  Newyddion
O Gilmeri i'r Bae
14 Gorff 08 |  Newyddion
Confensiwn: Holi ac ateb
14 Gorff 08 |  Newyddion
Confensiwn: Enwi'r aelodau
04 Gorff 08 |  Newyddion
ASau yn 'tanseilio' cytundeb
11 Maw 08 |  Newyddion
Senedd i Gymru: '49% o blaid'
28 Chwef 08 |  Newyddion
Pwerau deddfu: Adrodd yn 2009
22 Tach 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific