British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Chwefror 2009, 07:11 GMT
Eisiau i fwy gerdded a seiclo

Merch ar feic
Mae'r cynllun yn annog mwy i fynd ar y beic neu gerdded

Cafodd cynllun ei gyhoeddi i greu gwlad iachach a gwyrddach drwy annog pobl i gerdded a seiclo mwy.

Llywodraeth y Cynulliad sy'n lansio'r ymgyrch pedair blynedd.

Eu gobaith ydi gweld mwy a mwy o bobl yn cerdded neu yn seiclo a hynny yn rhan o'u bywydau bob dydd.

Mae'r cynllun yn clymu sawl menter er mwyn annog mwy o bobl, yn hen ac yn ifanc, i gerdded a seiclo.

Cafodd y cynllun ei lansio gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru, a Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

"Bydd cael mwy o bobl i gerdded a seiclo yng Nghymru yn fanteisiol i bawb," meddai Mr Jones.

"Fe fydd yn lleihau tagfeydd traffig, yn lleihau allyriadau ac yn mynd i'r afael 'r lefelau gordewdra cynyddol.

"Gall arwain hefyd at genedl iachach."

Mae arolygon yn dangos bod 57% o oedolion Cymru naill ai'n cario gormod o bwysau neu'n ordew.

Dywedodd Ms Davidson bod gormod o bobl yn dal i ddefnyddio'r car.

PWYNTIAU'R CYNLLUN
Rhoi blaenoriaeth i gerdded a seiclo wrth fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus
Annog cyflogwyr i gynnig cymhellion i weithwyr; er enghraifft, trwy gynlluniau prynu beic yn ddi-dreth
Darparu hyfforddiant ar gyfer hyfforddwyr seiclo
Gwneud yn siwr bod awdurdodau lleol yn darparu ac yn cynnal llwybrau a chyfleusterau o ansawdd da i feicwyr
Cynyddu nifer y llwybrau cerdded di-draffig i ysgolion a gweithleoedd
Agor Llwybr Arfordir Cymru gyfan
Pob awdurdod lleol i roi Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy ar waith
Cyflwyno'r prosiect Tref Teithio Gynaliadwy yng Nghymru

"Mae'r rhan fwyaf o deithiau car yn llai na phum milltir o bellter," eglurodd.

"Nod y cynllun yw newid y sefyllfa.

"Rydym am wella a chysylltu llwybrau seiclo ledled Cymru a chefnogi cymunedau i wneud gwahaniaeth."

Dywedodd bod hi'n bwysig newid ymddygiad ag agweddau pobl.

Yn ogystal 'r cynllun yma dywedodd Ms Davidson ei bod eisiau i bobl ailystyried y modd y mae plant yn mynd i'r ysgol.

Mae 39% o blant yn cerdded i'r ysgol ar hyn o bryd.

Yn l targedau gafodd eu gosod gan Ms Davidson, mae hi am weld y ffigwr yn codi i 46% erbyn 2013, sef y ffigwr ar gyfer y DU.

Mae llai o oedolion yn cerdded i'r gwaith, dim ond 10% ac mae Ms Davidson am i'r ffigwr dyblu i 20% erbyn 2013 ac mae hi'n gobeithio y bydd y nifer sy'n seiclo i'r gwaith yn treblu.

"Rydym wedi dod yn llawer rhy ddibynnol ar ddefnyddio'r car ar gyfer teithiau byr," meddai Jane Lorimer, dirprwy gyfarwyddwr Sustrans Cymru, elusen trafnidiaeth gynaliadwy.

"Cenhedlaeth yn l, fyddai neb yn meddwl dwywaith am gerdded neu seiclo."

Chwiliwch yn Gymraeg


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific