British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Chwefror 2009, 07:54 GMT
Damwain: chwilio am dystiolaeth

Crash scene
Mae'r gweddillion wedi'u gwasgaru dros hanner milltir o dir.

Mae'r chwilio am dystiolaeth i beth achosodd damwain awyren laddodd pedwar o bobl wedi ail ddechrau.

Cafodd dwy ferch ysgol - cadetiau yn eu harddegau oedd hefyd yn gefndryd - a'u hyfforddwyr eu lladd yn y ddamwain.

Roedden nhw ar daith "profiad awyr" yr Awyrlu pan darodd eu dwy awyren fechan yn erbyn ei gilydd ger tref glan mr Porthcawl.

Dywedodd y Grŵp-gapten Andy Maismith fod yr awyrlu yn teimlo iddyn nhw golli "pedwar aelod o'n teulu agos."

Mae'r heddlu yn cadw cadwyn o amgylch safle'r ddamwain, sy'n wedi gwasgaru dros hanner milltir o dir yn agos i warchodfa natur Cynffig.

Roedd yr awyren dwy sedd Grob wedi bod ar daith profiad awyr, sy'n ceisio rhoi blas o waith yr awyrlu i'r rheini sydd diddordeb mewn gyrfa gyda'r lluoedd.

Aeth y ddwy awyren o'u cartre yn Sain Tathan ym Mro Morgannwg ar daith oedd i fod i bara am ugain munud.

Ond dywedodd llygad-dystion iddyn nhw weld y ddwy yn taro'n erbyn ei gilydd a clywed ffrwydriad cyn i'r ddwy blymio i'r ddaear tua 1100 fore Mercher.

Eisoes mae tri ymchwiliad wedi dechrau - un gan yr heddlu, un arall gan y Bwrdd Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr, a'r trydydd gan Fwrdd Ymchwilio'r Awyrlu.

Yn l arbenigwr ar ddamweiniau awyr, Jim Ferguson, y prif flaenoriaeth fydd dod o hyd i bob darn o'r llanast, a phob llygad-dyst.

"Un broblem ydi nad oes gan awyrennau o'r math yma flwch du i gofnodi manylion y daith," meddai.

"Heb y manylion yna, bydd rhaid i'r ymchwiliad ddibynnu ar weddillion yr awyrennau a thystiolaeth manwl llygad-dystion."

Gweddillion

Mae Heddlu'r De eisoes wedi gofyn i aelodau o'r cyhoedd gadw'n glir o'r safle, ac os ydyn nhw'n dod o hyd i ddarnau o'r awyrennau i'w gadael yn y fan a'r lle a chysylltu 'u swyddogion.

Apeliodd Mr Ferguson ar bobol i wrando ar y cyngor: "Gall y gweddillion gael eu gwasgaru ar draws ardal eang, a dyma'r dystiolaeth orau i'r tmau allu canfod beth yn union ddigwyddodd.

"Fe fyddwn i'n gofyn i unrhywun sydd wedi dod o hyd i ddarn o'r awyren, hyd yn oed os ydyn nhw wedi ei godi, i ddweud wrth yr heddlu a gadael iddyn nhw wneud eu gwaith.

"Hefyd os wnaeth unrhywun weld y ddamwain, cysylltwch 'r heddlu gan y gall bob manylyn fod yn arwyddocaol wrth geisio canfod beth ddigwyddodd."

Grŵp-gapten Andy Naismith
Grŵp-gapten Andy Naismith

Mae tua 100 o awyrennau hyfforddi Grob ym Mhrydain yn eiddo i gwmni awyr preifat, VT Aerospace.

Bydd yr holl waith papur yn ymwneud 'r ddwy awyren nawr yn nwylo'r ymchwilwyr er mwyn iddyn nhw ei harchwilio'n fanwl.

Diogelwch

Ar hyn o bryd does gan yr Awyrlu ddim bwriad rhoi'r gorau i'w defnyddio.

Yn l y Grŵp-gapten Andy Naismith:

"Rydym wedi bod yn defnyddio'r awyren yma am 10 mlynedd, ac mae ganddi record ddiogelwch neilltuol," dywedodd.

"Mae ganddom ni hyder ynddi. Rydw i'n hapus, yn gyffredinol, i barhau i ddefnyddio'r awyren am byth."

Wrth i'r ymchwiliadau barhau ar y safle, dywedodd Cyngor Penybont-Ar-Ogwr eu bod wedi trefnu gwasanaethau arbennig yn yr ardal.

Bydd pobol wedi'u hyfforddi i gynnig cyngor a chefnogaeth ar gael yng ngorsaf dn Mynydd Cynffig ar yfer unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n teimlo fod y ddamwain wedi cael effaith arnyn nhw.

Bydd Heddlu'r De yno hefyd i gasglu tystiolaeth gan unrhyw lygad-dystion.

Dylai unrhywun sydd gwybodaeth am y ddamwain, neu sydd wedi dod o hyd i ddarnau o'r gweddillion, gysylltu Heddlu'r De ar 01656 306102, neu 01656 306103.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Damwain awyren: Pedwar wedi marw
11 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific