British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Chwefror 2009, 21:25 GMT
Ffrae am drydan o wastraff ieir

Cyw ir (llun llyfrgell)
Dywedodd y cwmni bod ganddynt 20 mlynedd o brofiad o symud gwastraff o safle trin cywion ieir.

Mae rhai trigolion yn anhapus am gynlluniau i gynhyrchu trydan o wastraff cywion ieir mewn ffatri ar Ynys Mn.

Byddai'r safle treulio anaerobig yn cynhyrchu 17,000 megawat o drydan yn flynyddol ac wedi ei leoli ym Mrynteg ger Benllech.

Dywedodd y cynghorydd Barrie Durkin o Gyngor Ynys Mn ei fod yn poeni am yr effaith ar warchodfa natur gerllaw.

Roedd tua 100 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus nos Fercher i drafod y pwnc.

Dywedodd y cwmni Par Contractors bod yna dipyn o gamarwain wedi digwydd a'u bod yn croesawu'r cyfarfod cyhoeddus.

"Fy mhrif bryder yw bod y safle reit wrth ymyl Gors goch - sy'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig - ac fe allai gael effaith ar y gors," meddai'r Cynghorydd Durkin.

"Pe bai unrhyw beth yn mynd o'i le hyd ymyl y gors fe allai'r canlyniadau fod yn drychinebus."

Mae angen i bobl glywed dwy ochr y stori
Dewi Roberts, cwmni Par Contractors

Ychwanegodd y Cynghorydd Durkin ei fod hefyd yn pryderu am yr effaith ar y diwydiant twristiaeth yn yr ardal, hyd yn oed os oedd hynny ar gam ym meddyliau pobl.

Dywedodd Tracy Purslow o Frynteg ei bod yn "bryderus iawn iawn" am y cynlluniau.

Roedd hi'n gwrthwynebu am nifer o resymau gan gynnwys bod yr afon y byddai'r gwastraff yn cael ei arllwys iddi yn arwain i'r traeth ym Menllech.

"Rydym yn bryderus iawn dros yr ardal gan ei bod yn ardal wledig, dwristaidd.

"Mae'n hynod o drist. Mae'n beth mawr, ac yn y lle mwyaf anaddas," ychwanegodd.

Trwydded

Dywedodd Dewi Roberts o Par Contractors bod yna dipyn o gamargraff am y sefyllfa.

Roedd ei gwmni yn cyflogi chwech o bobl, ac wedi bod yn symud gwastraff o'r safle trin cywion ieir yn Llangefni am dros 20 mlynedd.

"Rydym yn gwneud y gwaith drwy drwydded gan Asiantaeth yr Amgylchedd," meddai.

"Rydym yn symud y 'llaca', sef y gwastraff a gynhyrchir pan fo'r safle yn cael ei glanhau, nid perfeddion cywion ieir," ychwanegodd.

Ar hyn o bryd mae gwaed yn cael ei gludo i'w losgi yn Lloegr, ychwanegodd, ond byddai'r treuliwr anerobig newydd yn galluogi ei gwmni i ddefnyddio gwaed a'r 'llaca' i greu trydan.

'Proses naturiol'

Defnyddir y 'llaca' ar hyn o bryd i gyfoethogi tiroedd amaethyddol.

Byddai cynlluniau ar gyfer y safle trydanol yn cynnwys tanciau plastig mawr wedi eu cloddio dan y ddaear i ddal y gwastraff, meddai Mr Roberts.

"Mae'n broses cwbl naturiol, ac erbyn iddo ddod allan o'r ochr arall mae'n gwbl lan ac yn gallu cael ei ollwng i'r afon.

"Mae'r afon a ddefnyddiwn wedi dod o Gors Goch, ac mae'r cyfan a wnawn yn cael ei reoli gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

"Nid criw o gowbois yn taflu rhywbeth i'r ddaear ydym ni," meddai.

"Mae angen i bobl glywed dwy ochr y stori," ychwanegodd.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Cyngor Ynys Mn bod cais cynllunio yn amlinellu safle treulio anaerobig wedi cael ei dderbyn.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Y tail sy ddim yn wastraff
10 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific