British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Chwefror 2009, 21:22 GMT
Damwain awyren: Pedwar wedi marw

Damwain Porthcawl
Roedd y ddwy awyren wedi mynd i drafferth uwchben Cynffig ger Porthcawl

Fe darodd dwy awyren fach ei gilydd am 11am.

Roedd dau berson yn teithio ymhob awyren a chafodd y pedwar eu lladd.

Roedd dau ohonynt yn hyfforddwyr ac roedd dwy ferch yn gadetiaid yn sgwadron Pontypridd.

Roedd y ddwy awyren wedi mynd i drafferth uwchben Cynffig ger Porthcawl a'r olion dros hanner milltir o dir, gan gynnwys twyni tywod ger gwarchodfa natur.

Ac roedd y ddwy awyren wedi hedfan o ganolfan hyfforddi'r Awyrlu yn Cranwell, Sir Lincoln.

Cafodd hofrennydd yr Awyrlu o Chivenor, Dyfnaint, awyren Gwylwyr y Glannau o Portland eu galw ynghyd ag ambiwlansys, diffoddwyr tn, yr heddlu a Thm Achub Mynydd y Bannau.

Rhif cyswllt
Dylai unrhywun sy'n poeni am ei berthnasau ffonio 0800 096 1011

Dywedodd llygad-dyst iddi weld y ddwy awyren yn taro yn erbyn ei gilydd yn yr awyr tua 1100 fore Mercher.

Yn l Reena Callingham fore Mercher: "Roeddwn i yn yr ardd yn rhoi dillad ar y lein ac ro'n i'n clywed awyren fach.

"Wedyn fe glywais i un arall ac edrychais i fyny. Doeddwn i ddim yn gallu credu bod y ddwy mor agos at ei gilydd.

"Edrychais i arnyn nhw am dipyn ac fe darodd yr ail yn erbyn y gynta - doeddwn i ddim yn gallu credu'r peth."

Plymio

Wedyn, meddai, fe welodd hi'r ddwy'n plymio'r i'r ddaear cyn clywed ffrwydrad a gweld mwg yn codi.

"Roedd yn sioc fawr ac mae 'nghalon i'n curo'n gyflym o hyd.'

Dywedodd yr Uwcharolygydd Tim Jones wrth y gynhadledd newyddion: "Ein blaenoriaeth ni ar hyn o bryd yw siarad ag aelodau'r teulu a'u cefnogi nhw ar adeg anodd iawn.

"Mae ystafell ymchwilio i ddigwyddiad mawr wedi ei sefydlu yn ein pencadlys ni ym Mhen-y-bont.

"Yno y mae popeth yn cael ei gydlynu."

Fe fyddai'r ymateb yn gymhleth, meddai, oherwydd sgileffeithiau'r ddamwain.

"Yn amlwg, fe fydd rhaid i ni gadw golwg ar yr olion heno ac rydyn ni'n gofyn i'r cyhoedd osgoi'r ardal."

Dywedodd y Cynghorydd Jeff Tildesley fod olion awyren yn y twyni tywod ym Mawdlam.

Diffoddwyr
Roedd y ddwy awyren wedi mynd i drafferth uwchben Cynffig ger Porthcawl

"Mae cerbydau'r heddlu o gwmpas olion un awyren.

"Ry'n ni wedi clywed bod un peilot wedi gorfod neidio o'i awyren a bod rhywun wedi cael ei ladd.

"Ond dyw hyn ddim wedi cael ei gadarnhau.

"Ar hyn o bryd dwi'n eistedd ar wal Eglwys y Santes Fair Fadlen ... mae'r heddlu wedi trefnu bod traffig yn cael ei ailgyfeirio.

'Seiren'

"Yn y pellter mae ambiwlans a dwy injan dn ... alla i glywed y seiren.'

Dywedodd Grŵp-gapten Andy Naysmith, sy'n gyfrifol am hyfforddi yn Cranwell, y byddai'r heddlu, yr Awyrlu a'r adran damweiniau awyr yn ymchwilio.

"Y nod fydd fydd dysgu gwersi ar l y ddamwain drychinebus hon."

Roedd Leigh Griffiths, 36 oed, saer o Fynydd Cynffig, yn gweithio mewn tŷ y drws nesa i dafarn y Prince of Wales.

Roedd y sioc yn fawr ...
Reena Callingham

"Fe glywais i sŵn mawr ... roedd rhan o aden wedi taro'r garej.

"Pan redon ni mas fe ddethon ni o hyd i ran arall o'r awyren ac roedd mwg yn codi o'r twyni tywod."

Dywedodd fod rhywun wedi dweud bod awyren arall wedi cwympo mewn man arall.

"Fe redon ni ar l gweld y gweddillion ... ro'n ni'n gobeithio y gallwn ni wneud rhywbeth."

Dywedodd fod corff yno.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific