British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Chwefror 2009, 08:41 GMT
Carchar yn werth 17m i'r economi

Cyn-safle Ferodo ger Caernarfon
Cyn-safle Ferodo ger Caernarfon

Daeth croeso i godi carchar newydd yng Nghaernarfon fel un o gynlluniau buddsoddi mwya'r ardal ers degawd.

Bydd y carchar ar hen safle ffatri Ferodo ger y dre yn gallu dal 1,000 o garcharorion, a'r amcangyfrif yw y bydd yn werth 17 miliwn i'r economi.

Dewiswyd y safle o flaen safleodd ym Merthyr, Cwmbran a Wrecsam, oedd hefyd ar y rhestr fer.

Cyhoeddodd y gweinidog carchardai, David Hanson, mai yng Nghaernarfon y bydd y carchar newydd mewn araith yn Llandudno ddydd Iau.

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cyfnod o ymgynghori o bedwar mis, pan y bu'r pedwar safle ar y rhestr fer o dan ystyriaeth.

Carchar Caernarfon - y ffeithiau
Lleoliad: A487, Griffiths Crossing ger Caernarfon
Safle: cyn ffatri Friction Dynamics, neu Ferodo gynt
Maint: lle i hyd at 1,000 o garcharorion
Dadleuon o blaid?: swyddi i'r ardal, a gwneud pethau'n haws i deuluoedd carcharorion o'r gogledd
Yn erbyn: Mynediad posib i'r safle, a rhai materion amgylcheddol a glanhau'r safle

Yn l prif gwnstabl heddlu'r gogledd, Richard Brunstrom, mae'r penderfyniad yn 'bleidlais o hyder' yng Ngogledd Cymru.

"Mae hi wedi bod yn daith hir," meddai.

"Mae'n newyddion gwych i'r economi, yn newyddion gwych i'n cymdeithas, ac yn newyddion gwych i'n hieithoedd. Dwi'n meddwl ei fod yn fuddsoddiad grymus i'r gogledd."

Bydd y carchar newydd yn help i ymdopi 'r diffyg llefydd i garcharorion yng Nghymru - 1,300 ar hyn o bryd gydag 800 o rheini yn y gogledd.

Ar hyn o bryd mae carcharorion o'r gogledd yn mynd i garchardai y tu allan i'r ardal, fel arfer yn Lerpwl neu Warrington. Dywed y Gwasanaeth Prawf fod hyd yn gosod straen ar y teuluoedd, ac yn cael effaith ddrwg ar garcharorion Cymraeg eu hiaith.

Gostwng ail-droseddu

Bydd hyn yn gwneud yr ardal yn lle mwy diogel i fyw
Carol Moore Prif Swyddog Prawf y Gogledd

Dywedodd Prif Swyddog Prawf y Gogledd, Carol Moore:

"Fe allwn ni gysylltu'r carcharorion gyda'r gwasanaethau yn y gymuned, fel bod y gwaith da'n cael ei wneud i'w galluogi i ailsefydlu yn y gymuned.

"Bydd yn gwneud yr ardal yn lle mwy diogel i fyw am y bydd yn gostwng ail-droseddu - ac mae llai o droseddau yn golygu llai o ddioddefwyr."

Swyddi

Yn l ymchwil gan Fwrdd Cyfiawnder Troseddol y Gogledd, yr amcangyfrif yw y bydd y carchar yn creu hyd at 850 o swyddi wrth ei adeiladu.

Mae'r bwrdd hefyd yn credu y bydd 500 o swyddi parhaol ar y safle, ynghyd 560 yn yr ardaloedd cyfagos.

Ar y cyfan, medd y bwrdd, bydd hyn yn werth 17 miliwn i economi'r ardal.

Ond does dim croeso gan bawb i'r datblygiad. Mae'r cynghorydd Roy Owen o Gyngor Gwynedd yn poeni y bydd y carchar yn rhoi pwysau ar y dref gerllaw.

"Bydd rhaid dod phobol o'r tu allan yma. Fe fydd pobol yn chwilio am dai cyngor, ac mae 3,500 o bobol ar y rhestr aros eisoes."

Dywedodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder eu bod yn trafod gyda pherchnogion y safle ynglyn 'i brynu, a'u bod yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio amlinellol i'r carchar 'yn fuan'.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Carchar newydd i Gaernarfon
05 Chwef 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific