British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Chwefror 2009, 16:27 GMT
Tywydd: Ffyrdd ac ysgolion yn cau

Golygfa o stryd ym Merthyr Tudful
Mae'r eira wedi achosi trafferthion unwaith eto

Daeth rhybudd i yrwyr fod eira yn troi'n rhew ar y ffyrdd mewn rhannau o Gymru.

Cafodd pontydd Hafren eu cau am 10am, gan fod ia o frig y pontydd wedi cwympo ar nifer o geir. Fe wnaeth yr hen bont ailagor tua 3.30pm ond mae'r bont newydd yn parhau ar gau.

Cafodd traffig ar yr M4 i gyfeiriad y dwyrain ei ddargyfeirio ar gyffordd 24 A449 i'r A40 / M50.

Cafodd traffig ar yr M4 i gyfeiriad y gorllewin ei ddargyfeirio ar hyd yr M5 / M50 / A40 / A449.

Mae'r tywydd hefyd wedi effeithio ar faes awyr Caerdydd, gydag oedi fore Gwener o ddwy neu dair awr ar rai gwasanaethau. Ond mae'r swyddogion yn annog teithwyr i gyrraedd yn ôl eu harfer.

Cafodd nifer o awyrennau hefyd eu dargyfeirio i Gaerdydd gan nad oeddent yn medru glanio ym maes awyr Bryste oherwydd yr eira yno.

Caewyd yr A470 i'r ddau gyfeiriad rhwng Aberhonddu a Merthyr Tudful oherwydd eira, ac mae rhybudd ychwanegol fod yr M4 yn beryglus iawn rhwng cyffordd 29 (A48) a chyffordd 22, gyda chyfyngu ar gyflymder i 40 m.y.a. yno.

Mae'r A4067 ym Mhontsenni, Powys, hefyd wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A40 a'r B4599.

Yn y Rhondda, mae ffyrdd y Bwlch, Maerdy a Rhigos dros y mynyddoedd i gyd wedi'u cau, ac mae tua dwy fodfedd o eira wedi disgyn yn Aberdar ac Aberhonddu fore Gwener.

Bu cannoedd o ysgolion Cymru ar gau unwaith eto wrth i rannau o Gymru gael mwy o dywydd garw ddydd Iau.

Roedd dros 630 o ysgolion ar gau, y mwyafrif yn y de ddwyrain. Roedd Cyngor Powys wedi cyhoeddi ddydd Mercher na fyddai'r ysgolion ar agor yno.

Mae bron 200 o ysgolion eisoes wedi dweud na fyddan nhw ar agor ddydd Gwener.

Cyflenwadau halen

Yn y cyfamser, mae sawl cyngor wedi bod yn edrych ar eu cyflenwadau halen ffordd.

Dywedodd cynghorau Ceredigion a Rhondda Cynon Taf wedi dweud bod cyflenwadau halen ffordd yn brin.

Dywedodd Cyfarwyddwr Priffyrdd Ceredigion fod digon o gyflenwadau ar gyfer pedwar neu bum niwrnod ar gael - dim ond dau ddiwrnod os oedd yn bwrw eira yn drwm.

Mae llefarydd ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dweud bod maint y cyflenwad "yn bryder gwirioneddol".

Roedden nhw wedi archebu 600 tunnell o halen ffordd ond mae'r archeb ac archeb cynghorau sir eraill wedi cael eu hatal er mwyn i'r cyflenwadau gael eu defnyddio ar draffyrdd a phriffyrdd.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod 100 tunnell o halen wedi cael eu darparu i bob sir yn ne a chanolbarth Cymru.

"Rydym yn trafod yn gyson gyda'r awdurdodau i weld bod y stoc yn ddigonol."

Ffyrdd ar gau

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dweud na fydd trafnidiaeth bws a cheir ar gyfer ysgolion ddydd Gwener ond mai mater i brifathrawon fydd agor neu gau'r ysgolion.

Mae cymdeithasau teithio a'r heddlu yn cynghori pobl mewn ardaloedd lle mae eira i deithio dim ond os oes angen ac i sicrhau bod mwy o amser ar gyfer y daith.

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Ysgolion sydd ar gau ddydd Gwener
06 Chwef 09 |  Newyddion
Oriel arbennig: Effaith y tywydd
05 Chwef 09 |  Newyddion
Lluniau: Eira yng Nghymru
03 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific