British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Ionawr 2009, 17:28 GMT
Mesurau arbennig i ysgol

Ysgol Uwchradd Y Rhyl
Mae safonau isel yn yr ysgol yn l yr adroddiad
Ar l adroddiad gan Estyn, y corff arolygu ysgolion, bydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl yn gorfod gweithredu mesurau arbennig.

Mae hyn yn golygu nad yw disgyblion yr ysgol yn derbyn safon addysg dderbyniol.

Mae 'na awgrym hefyd nad yw rheolwyr yr ysgol yn dangos y gallu i sicrhau'r gwelliant angenrheidiol yno.

Hon yw'r ail ysgol uwchradd yng Nghymru i wynebu gorfod gweithredu mesurau arbennig.

Diffyg arweiniad

Un o ganlyniadau'r adroddiad gan Estyn yw diffyg arweiniad yn yr ysgol.

Mae'n dweud fod yr ysgol yn ymwybodol o'r diffygion, ond heb weithredu i'w gwella.

Er bod gwelliannau wedi digwydd mewn rhai meysydd, mae'r adroddiad yn argymell fod angen mesurau arbennig.

Ysgolion dan fesurau arbennig hyd yma
5 ysgol gynradd
1 ysgol uwchradd
2 ysgol arbennig

Mae Ann Jones, AC Dyffryn Clwyd, wedi nodi ei siom yn adroddiad Estyn.

"Mae'r adroddiad yma yn bryderus iawn ac mae'n siom fy mod yn gorfod dweud eto bod cenhedlaeth o bobl ifanc yn cael eu methu gan yr awdurdod lleol," meddai.

"Fe wnaeth Estyn gyfeirio at broblemau drwy'r ochr rheoli gan nodi bod yr ysgol yn ymwybodol o'r methiannau a'u bod wedi methu ateb y problemau."

Mae'r AS lleol, Chris Ruane, wedi dweud na ellir beio'r pennaeth sydd wedi bod yn ei swydd ers 12 mis.

"Doedd 'na ddim pennaeth am dair, pedair neu bum mlynedd.

"Pam na wnaeth y cyngor rywbeth am hyn."

Cydweithio

Ychwanegodd bod rhaid cadw llygad manylach ar berfformiad ysgolion yn y sir.

Dywedodd datganiad gan Gyngor Sir Ddinbych y bydd yr ysgol yn ystyried yn ddifrifol gasgliad yr adroddiad er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i Ysgol Uwchradd Y Rhyl.

Er mwyn sicrhau llwyddiant dywed y cyngor bod rhaid gweithredu ar unwaith a hynny drwy gael cefnogaeth yr holl aelodau yn y gymuned.

Ysgol Uwchradd Y Rhyl
Fe fydd y cyngor yn helpu i wella'r perfformiad

Dywed bod y cyngor sir eisoes yn cefnogi'r ysgol yn yr ymdrechion i'w gwella.

"Rydym yn gwbl ymwybodol o'r materion sydd wedi cael ei danlinellu yn yr adroddiad ac mae'r ysgol a'r cyngor yn cydweithio i ateb yr hyn sydd wedi codi," meddai Gareth Wyn Jones, Pennaeth Gwella Ysgolion Cyngor Sir Ddinbych.

"Wrth gwrs, rydym yn sylweddoli bod 'na lawer o waith i'w wneud i wella perfformiad ond gallwn sicrhau rhieni a'r gymuned ehangach bod 'na ymrwymiad gan y pennaeth, staff a disgyblion yn ogystal 'r cyngor i godi safonau'r ysgol.

"Fe fydd y cyngor yn parhau i gefnogi Ysgol Uwchradd Y Rhyl drwy gysylltiad cyson."

Pan mae ysgol yn cael ei gosod yn y categori yma, mae'n rhaid i gorff llywodraethol yr ysgol a'r Awdurdod Addysg Lleol greu cynllun gweithredu i'w gyflwyno i Estyn.

Rhaid gwneud hyn o fewn 45 diwrnod.

Pan fydd y cynllun yma wedi'i gymeradwyo, bydd arolygwr yn ymweld 'r ysgol bob tymor.

Pan fydd yr ysgol yn dangos gwelliant digonol, gall y mesurau arbennig gael eu diddymu.

Dywedodd llefarydd ar ran Estyn nad ydyn nhw'n gwneud sylwadau ynglŷn ag arolygon unigol, ac nad oedd ganddyn sylw i wneud felly am Ysgol Uwchradd Y Rhyl.

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Ysgol: Mesurau arbennig ar ben
10 Ion 09 |  Newyddion
Ysgol: Pryder am fesurau arbennig
29 Tach 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific