British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 21 Ionawr 2009, 12:14 GMT
Darlledu: 'Angen cystadleuaeth'

Setiau teledu
Ofcom: 'Cynnig cyfleoedd newydd i wylwyr'

Dywedodd corff rheoleiddio fod rhaid i Lywodraeth Prydain sicrhau bod cystadleuaeth yng Nghymru i wasanaeth newyddion teledu y BBC.

Mae adroddiad Ofcom am ddyfodol darlledu cyhoeddus yn cadarnhau bod angen i ITV haneru oriau ar gyfer rhaglenni yng Nghymru - hyd at ychydig dros bum awr yr wythnos.

Dywedodd yr undebau fod hon yn "siom fawr" i gymunedau lleol.

Y prif argymhellion yn Brydeinig yn yr adroddiad yw:

  • Cadw'r BBC wedi'i ariannu gan ffi'r drwydded wrth galon darlledu gwasanaeth cyhoeddus;
  • Rhyddhau ITV a Five fel rhwydweithiau masnachol cryf ond gydag ymrwymiadau i wasanaeth cyhoeddus cyfyngedig;
  • Newyddion: Gwarantu dewis o newyddion wedi'i ddarlledu yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban a rhanbarthau Lloegr - drwy gyflwyno newyddion drwy gonsortia wedi'u cyllido trwy dendro cystadleuol;
  • Channel 4: Creu llais gwasanaeth cyhoeddus cryf amgen i'r BBC gyda Channel 4 yn y canol, drwy bartneriaethau, cydfentrau neu hyd yn oed gyfuniadau;
  • Ystyried arian ychwanegol ar gyfer rhaglenni plant ac ar gyfer rhaglenni newyddion ar gyfer y gwledydd datganoledig.

Dywedodd Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru: "Mae gwylwyr yng Nghymru wedi dweud eu bod yn gwerthfawrogi rhaglenni wedi'u gwneud yng Nghymru ac yn yr Alban a rhanbarthau Lloegr.

"Mae cynigion heddiw yn cynnig cyfleoedd newydd i wylwyr gael y cynnwys amrywiol, bywiog a deniadol y maen nhw eu heisiau, yn Gymraeg ac yn Saesneg, mewn byd digidol."

Erialau
Erbyn 2012 bydd gwasanaethau teledu yn hollol ddigidol

Mae Ofcom wedi dweud y dylai Llywodraeth San Steffan gynllunio ar gyfer model newydd, consortiwm o ddarparwyr newyddion a darlledwyr masnachol wedi'u cyllido'n annibynnol er mwy cynnal darpariaeth yn yr iaith Saesneg yng Nghymru.

Dywedodd y corff rheoleiddio y gallai S4C benodi darparydd newyddion ar gyfer ei wasanaeth newyddion yn yr iaith Gymraeg, hynny yw yr un y mae'r BBC yn ei gynnig ar hyn o bryd, a gwasanaeth newyddion yn yr iaith Saesneg ar gyfer Cymru.

Ychwanegodd Ofcom y dylai S4C barhau i chwarae rl allweddol yn cyflwyno rhaglenni yn yr iaith Gymraeg - gyda chyllid yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth San Steffan.

'Mynd i'r afael'

Dywedodd S4C: "Mae'r adolygiad wedi pwysleisio'r angen i sefydlu model newydd cynaliadwy ar gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus ynghyd chynnal amrywiaeth ym maes newyddion a diogelu gwasanaethau i blant.

"Mae cynnig S4C ym maes newyddion, sydd wedi ei gynnwys yn adroddiad Ofcom, yn mynd i'r afael 'r heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth Saesneg i Gymru ar ITV a'r pwyslais ar amrywiaeth.

"Ac mae'n amserol ystyried y gwasanaeth newyddion Cymraeg ar S4C er nad yw hyn yn adlewyrchiad ar ddarpariaeth bresennol BBC Cymru ar gyfer S4C.

"Mater i'r llywodraeth yw penderfynu ar y ffordd ymlaen."

'Dewis o raglenni'

Fe fydd Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried ymateb i'r adroddiad yn llawn.

Ond dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones AC, ddydd Mercher: "Mae Llywodraeth y Cynulliad a'r Grŵp Ymgynghori ar Ddarlledu eisoes wedi pwysleisio'r pwysigrwydd o gynnal dewis o raglenni sydd yn cael eu gwneud yng Nghymru ...

"Rydym yn croesawu'r argymhellion yn yr adroddiad sydd 'r bwriad o warchod y dewis yma yn y tymor byr ac ar l y newid i ddigidol.

"Yr wyf, yn arbennig, yn croesawu y ffaith fod Ofcom yn argymell y dylai arian newydd gael ei gyflwyno i gynnal newyddion yn y rhanbarthau a gwledydd sydd wedi'u datganoli."

Adnoddau ariannol

Dywedodd y byddai Llywodraeth y Cynulliad yn trafod manylion ac adnoddau ariannol gyda Llywodraeth San Steffan.

"Yn y ddadl sy'n debygol wedi'r adroddiad hwn fe fyddwn yn parhau i bwysleisio'r pwysigrwydd yr ydym yn ei roi ar ddarpariaeth o raglenni tu hwnt i raglenni newyddion ...

"Mae'n hanfodol bod Llywodraeth San Steffan yn ystyried yr agweddau hyn ar adroddiad Ofcom - a'r argymhellion o gefnogi gwasanaeth darlledu cyhoeddus ar lefel Cymru, yr Alban a Lloegr."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
ITV: 'Angen hwb ariannol'
03 Rhag 08 |  Newyddion
Cadeirio grwp ar ddarlledu
17 Hyd 08 |  Newyddion
S4C: Her yr oes ddigidol
15 Hyd 08 |  Newyddion
9.5m i ehangu darlledu ar y we
05 Meh 08 |  Newyddion
Technoleg: Henoed 'ar ei hl hi'
31 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific