British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Ionawr 2009, 08:39 GMT
Iselder: Angen cymorth medd elusen

Dynes
Dywed yr elusen fo angen rhagor o gymorth ar bobl ifanc di-waith

Mae ymchwil ar ran elusen Ymddiriedolaeth y Tywysog yn awgrymu bod angen rhagor o gymorth ar bobl ifainc di-waith i ymdopi phroblemau iechyd meddwl.

Yn l gwaith ymchwil roedd 10% o'r bobl ifanc gafodd eu holi yn teimlo nad oedd gwerth i'w bywydau.

Roedd 25% o'r rhai a holwyd hefyd yn dweud eu bod yn diodde o iselder neu'n ddigalon.

Yn l yr arolwg, y di-waith a'r rhai sydd wedi gadael byd addysg sy'n diodde waethaf.

Cafodd 2,000 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed eu holi ar-lein ym Mhrydain.

Roedd y sampl yn cynnwys nifer o bobl ifanc o Gymru.

Ddim yn cysgu

Yn l Michael Mercieca, cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Tywysog, mae'r arolwg yn awgrymu fod pobl ifanc yn teimlo'n fregus.

"Mae pobl ifanc yn dweud wrthym fod y teulu yn bwysig i'w hapusrwydd ond yn aml rydan ni'n darganfod nad ydyn nhw'n cael y gefnogaeth y maen nhw'n dymuno ei chael," meddai.

Roedd Billy-Joe Millward, 20 oed, o Benarth ger Caerdydd yn 14 oed pan wahanodd ei rhieni.

Yn yr ysgol cafodd ei bwlio a bu'n diodde o iselder pan fethodd chael swydd ar l gadel yr ysgol.

"Doeddwn ni ddim yn cysgu yn y nos oherwydd fy mod yn diodde o iselder, ac yna byddwn yn cysgu yn ystod y dydd.

"Doeddwn i ddim yn bwyta. A byddwn yn aros yn fy ystafell am naw awr a gwneud dim.

"O'n i'n teimlo nad oedd yna ddim byd ar fy nghyfer - dim cymorth, dim byd."

Anhapus

Ond fe lwyddodd Ms Millward i newid ei sefyllfa ar l cymryd rhan mewn rhaglen 12 wythnos gafodd ei threfnu gan Ymddiriedolaeth y Tywysog.

"Ond ar y pryd roeddwn yn diodde o ddiffyg hyder ac iselder.

"O'n i'n teimlo nad oeddwn yn ddigon da i gyflawni unrhyw beth."

Erbyn hyn mae ganddi swydd llawn amser ac mae hefyd yn gobeithio mynd i'r brifysgol i astudio seicoleg plant.

Dywed Peter Kellner o YouGov, y corff oedd yn gyfrifol am yr arolwg, fod angen mynd i'r afael gofidion pobl ifanc.

"Mae gan y rhan fwyaf o bobl ifanc agwedd bositif tuag at fywyd ond mae'r arolwg yn dangos fod yna nifer sylweddol o bobl dan 25 oed sy'n byw bywyd anhapus."

Chwiliwch yn Gymraeg


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific