British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 31 Rhagfyr 2008, 06:51 GMT
Clod i sr a'r hoelion wyth

Sam Evans
MBE: Yn 'sioc' i Sam Evans o Bennal ger Machynlleth

Mae athletwyr llwyddiannus y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Beijing ymhlith degau o Gymry y mae'r Frenhines yn eu hanrhydeddu.

Ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd mae'r nofiwr David Roberts, sy'n derbyn y CBE, y beicwraig Nicole Cooke a'r nofwraig Eleanor Simmonds, y ddwy yn derbyn yr MBE.

Mae'r arweinydd cerddorfa Owain Arwel Hughes yn derbyn y CBE a'r actor Michael Sheen yn cael yr MBE.

Yn ogystal ag enwau amlwg mae nifer yn cael eu hanrhydeddu am waith gwirfoddol yn eu cymunedau fel Sam Evans o Bennal ger Machynlleth.

Cafodd yr athletwyr lwyddiant mawr yn China yn yr haf.

Ieuengaf

Yn y Gemau Paralympaidd fe enillodd David Roberts o Bontypridd bedair medal aur a chafodd Eleanor Simmonds, sydd bellach yn byw yn Abertawe, ddwy.

Yn 14 oed, hi ydi'r ieuengaf i dderbyn yr MBE.

Nicole Cooke o Fro Morgannwg enillodd fedal aur gyntaf Prydain yn y Gemau Olympaidd.

Mae'r holl athletwyr gafodd fedalau aur yn cael eu hanrhydeddu, gan gynnwys Tom James a Geraint Thomas a'u hyfforddwyr.

Ac mae cyfarwyddwr perfformio Tm Beicio Prydain, David Brailsford - o Benisarwaun, Caernarfon - yn derbyn y CBE a'r hyfforddwyr nofio Billy Pye a Dave Haller yn derbyn yr MBE.

Dywedodd Gerwyn Owen o sefydliad Anabledd Cymru: "Mae hyn yn wych ac yn coroni eu llwyddiant yn Beijing".

Am ei gyfraniad i'r byd cerddorol ac elusennau mae Owain Arwel Hughes yn derbyn y CBE.

Yn ystod ei yrfa dros 40 mlynedd mae wedi arwain rhai o gerddorfeydd gorau a mwya'r byd.

Fe yw prif arweinydd Cerddorfa'r Royal Philharmonic a chafodd y gŵr a anwyd yng Nghaerdydd ond sy'n byw yn Middlesex yr OBE yn 2004.

'Hapus iawn'

Dywedodd Mr Hughes: "Dwi'n hapus iawn i gael yr anrhydedd, ac mae'r teulu wrth ei fodd.

"Mae'n bwysig achos cerddor clasurol ydw i, a dwi'n gobeithio y bydd hyn yn helpu denu pobl ifanc, yn enwedig Cymry, i'r byd miwsig clasurol."

Yn y cyfamser, mae'r actor Michael Sheen, gafodd ei fagu ym Mhort Talbot, yn derbyn yr OBE.

David Roberts ac Eleanor Simmonds
MBE: David Roberts ac Eleanor Simmonds
Yn ddiweddar, roedd yn actio Tony Blair yn The Queen ac mae wedi actio David Frost yn y ffilm Frost/Nixon ar l perfformiad llwyddiannus yn y ddrama lwyfan.

Mae Rosie Swale-Pope yn cael yr MBE.

Yn gynharach eleni fe gyrhaeddodd ei chartref yn Ninbych-y-Pysgod ar l rhedeg o amgylch y byd am bum mlynedd i godi arian ac ymwybyddiaeth am ganser y prostad ar l marwolaeth ei gŵr. Teithiodd dros 20,000 o filltiroedd.

'Ofni'

Mae Mrs Davida Ann Lewis o Waunarlwydd, Abertawe yn cael yr MBE am wasanaeth i gerddoriaeth a diwylliant.

"O'n i'n synnu'n fawr," meddai. "Pan weles i'r llythyr o'n i'n meddwl, 'Pwy dwi'n nabod yn y Cabinet Office?' Wedyn o'n i'n ofni 'mod i'n cael gwŷs."

Mae William Dickson o Gas-gwent yn derbyn yr MBE am ei gyfraniad i'r byd meddygol.

Fe yw Cyfarwyddwr Canolfan Llosgiadau Cymru yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Roedd tm o dan ei arweiniad yn gyfrifol am lawdriniaeth ar ferch bump oed, Sidra Afzal, yn 2007. Llwyddodd y tm i roi balŵn arbennig o dan talcen y ferch oedd wedi llosgi ei phen yn ddifrifol - fel y gallai ei chroen newydd a'i gwallt dyfu'n l.

Geraint Thomas, Nicole Cooke a Tom James
Tri sy'n derbyn yr MBE ydi Geraint Thomas, Nicole Cooke a Tom James

Fe helpodd y rhai gafodd eu hanafu ar l ffrwydrad yng ngwaith dur Corus ym Mhort Talbot yn 2001.

'Sioc'

Yn y cyfamser, mae Sam Evans o Bennal ger Machynlleth yn derbyn yr MBE oherwydd gwaith gwirfoddol gyda hen beiriannau amaethyddol.

Dywedodd y dyn 84 oed, sy'n cael ei alw'n Sam Pennal, fod yr anrhydedd yn "sioc".

"Ro'n i'n gwybod bod rhywbeth yn mynd ymlaen oherwydd y cwestiynau roedd pobol yn eu gofyn i mi," meddai.

"Ro'n i'n amau rhywbeth, ond dim byd tebyg i hyn."

Mae Roger Jukes o'r Trallwng yn derbyn yr MBE am ei wasanaeth i'r byd amaethyddol.

Mae Dee Edwards o Gaernarfon yn derbyn yr MBE am ei gwasanaeth i bobl fregus. Hi sefydlodd y mudiad o'r enw Mamau yn erbyn Llofruddio ac Ymosod.

Ers blynyddoedd mae Linda Johnson o Sir y Fflint wedi cyfrannu at ofal lliniarol yn y gogledd-ddwyrain ac yn derbyn yr MBE. Sophia Drew o Brestatyn sy'n cael yr un anrhydedd am wneud gwaith gwirfoddol yn y dref.

Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Rhestr Anrhydeddau i'r Cymry
31 Rhag 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific