British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Rhagfyr 2008, 08:40 GMT
Rhodfa 'eiconig' drwy ddinas?

Darlun artist o sut all y ddinas edrych
Gallai un o brif strydoedd y ddinas fod yn 'rhodfa Ewropeaidd'

Gallai canol Abertawe gael ei weddnewid wrth i rodfa gael ei hadeiladu er mwyn cysylltu dwy ran o'r ddinas.

Mae ymchwiliad cychwynnol i greu'r rhodfa rhwng Heol Ystumllwynarth a Rhodfa'r Cei yn nodi y bydd y gwaith yn costio 28 miliwn.

Yn l yr adroddiad, mae gwella'r ffordd yn "hanfodol" i adfywio'r ddinas a chysylltu canol y ddinas gydag ardal y mr.

Ers blynyddoedd mae nifer o syniadau wedi eu cyflwyno i greu gwell cysylltiad ac mae'r adroddiad yn nodi na ddylai'r cyfle hwn gael ei golli.

Cyngor y Ddinas a Llywodraeth y Cynulliad gomisiynodd yr adroddiad fydd yn cael ei drafod gan gabinet y cyngor.

Mae 'na argymhelliad y dylai'r cabinet ei gefnogi.

'Rhodfa Ewropeaidd'

Fe fydd y rhodfa Ewropeaidd yn mynd o bontydd Tawe i'r Ganolfan Ddinesig.

Ar hyd y ffordd fe fydd 'na gelf gyhoeddus, celfi stryd, llwybrau a beicio.

Dywedodd Leighton Andrews AC, Dirprwy Weinidog Adfywio, fod Heol Ystumllwynarth yn "rhwystr rhwng canol y ddinas a'r glannau".

"Bydd y gwaith yn caniatu i'r partneriaid ddatblygu'r syniad o rodfa Ewropeaidd a chydbwyso anghenion pobl, traffig a'r amgylchedd.

"Mae'r rhodfa'n rhan allweddol o gynlluniau tymor hir i adfywio Abertawe a'r bwriad o geisio hybu'r economi leol."

Os bydd y cabinet yn cymeradwyo'r cynlluniau, fe fydd swyddogion yn chwilio am gymorth ariannol.

7 miliwn

Mae'r adroddiad cychwynnol yn awgrymu gwneud y gwaith mewn pedair rhan a phob un yn costio tua 7 miliwn.

Dywedodd y cyngor ma'r gobaith fyddai cael arian o gronfeydd Cydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd.

Fe fyddai rhaid i lefel y traffig barhau gan nad oes 'na opsiwn realistig i'w ddargyfeirio drwy ganol y ddinas.

Ond y bwriad ydi ehangu'r ffordd i fod yn un pedair ln gan roi gwell darpariaeth i gerddwyr, beicwyr, bysiau ac i weithgareddau hamdden.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Abertawe, Chris Holley, eu bod yn ystyried y syniad ar hyn o bryd.

'Heb ei ail'

"Does dim penderfyniad wedi cael ei wneud o ran ei olwg yn y pen draw.

"Y nod yw cydbwyso anghenion modurwyr, gweithredwyr cludiant cyhoeddus, cerddwyr a beicwyr wrth drawsnewid un o'r pyrth allweddol drwy ganol y ddinas yn rhodfa eiconig naws Ewropeaidd.

"Mae'r syniad hwn yn dal i fod yn newydd iawn, ond gallai arwain at greu tirnod heb ei ail yng Nghymru."

Chwiliwch yn GymraegArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific