British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2008, 18:22 GMT
Tynnu enw bydwraig o'r gofrestr

Ysbyty Llwynhelyg
Bu'r fydwraig yn gweithio yn Ysbyty Llwynhelyg wedi marwolaeth Claf A

Mae bydwraig gymunedol, na sylwodd ar haint ar fam a fu farw o wenwyn gwaed, wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr.

Cafwyd Lucy Godwin, 52 oed o Arberth, Sir Benfro, yn euog o gamymddygiad proffesiynol.

Clywodd gwrandawiad Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth bod Ms Godwin wedi methu gofalu am fam 23 oed oedd newydd roi genedigaeth.

Fe'i cafwyd yn euog hefyd o fethiannau eraill.

Roedd ei hymddygiad yn "annheilwng" o fydwraig gofrestredig meddai cadeirydd panel y cyngor, Sue Sauter.

Clywodd y panel bod Ms Godwin wedi ymweld 'r fam, sy'n cael ei hadnabod fel Claf A, yn ei chartref ac roedd ganddi guriad calon o 140 yn hytrach na 80.

Symptomau

Roedd Claf A wedi rhoi genedigaeth i fachgen bedwar diwrnod cyn yr ymweliad gan Ms Godwin.

Roedd gan y fam wres, roedd ei stumog yn sensitif ac roedd hi'n crynu.

Doedd hi ddim chwaith yn gallu cynhyrchu llaeth.

Clywodd y gwrandiawd bod y fydwraig wedi dweud wrth y fam bod ganddi firws ac y dylai gysylltu gyda'r meddyg teulu os oedd hi'n teimlo'n waeth.

Bu farw'r fam ar l iddi fynd i'r ysbyty yn gynnar y diwrnod canlynol, Awst 9 2005.

Roedd Ms Godwin, nad oedd yn bresennol yn y gwrandawiad, yn gweithio fel bydwraig gymunedol i Ymddiriedolaeth Penfro Derwen.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Godwin wedi cael ei hatal o'i dyletswyddau ym mis Medi 2005.

Cafodd y gwrandawiad cyntaf ei gynnal ym mis Tachwedd 2005 lle cyflwynwyd gorchymyn amodau ymarfer dros dro.

Cafodd Ms Godwin ddychwelyd i'w gwaith o dan oruchwyliaeth ar l i'r gwaharddiad ddod i ben.

Methiannau

Roedd yn gweithio yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd o Ionawr 2006 ymlaen.

Ond fe wnaeth digwyddiadau pellach godi amheuon am ei pherfformiad ac fe gafodd y mater ei drosglwyddo yn l i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Yn ogystal bod yn euog o gamymddygiad proffesiynol am fethu sylwi na gweithredu ar y ffaith bod Claf A yn dangos symptomau o haint ar l genedigaeth, fe gafwyd Ms Godwin yn euog o bedwar cyhuddiad arall.

Ar l dychwelyd i'w gwaith, fe wnaeth Ms Godwin osod label anghywir ar sampl gwaed gan fam a phlentyn ac fe fethodd chywiro ei chamgymeriad.

Roedd hi hefyd wedi methu monitro esgor claf oedd yn cael ei gyfri fel claf risg uchel ac roedd hi hefyd wedi methu sylwi bod claf arall yn esgor.

Y cyhuddiad olaf oedd nad oedd hi wedi cadw llygad digonol ar ddynes oedd yn esgor ac nad oedd hi'n bresennol yn y geni.

Mewn datganiad dywedodd Ms Godwin nad hi oedd yr unig berson i fethu symptomau Claf A.

Dywedodd bod dwy fydwraig arall wedi ymweld 'r fam yn ystod y dyddiau blaenorol a bod meddyg hefyd wedi methu'r symptomau ar l ei hymweliad hi Chlaf A.

Eglurodd ei bod wedi diodde o iselder ers marwolaeth Claf A a bod ei meddyg yn dweud ei bod yn diodde o anhwylder straen l-drawmatig a diffyg hyder.

Ychwanegodd bod ei methiant proffesiynnol yn 2006 o ganlyniad i gyflwr gwael ei hiechyd meddwl.

Chwiliwch yn Gymraeg


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific