British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr 2008, 08:51 GMT
Pantycelyn: Oes yn dod i ben?

Neuadd Pantycelyn
Cafodd Neuadd Pantycelyn ei hagor yn nechrau'r 1950au

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi cynlluniau darpariaeth llety i fyfyrwyr, gan gynnwys cau Neuadd Pantycelyn.

Ac mae'r cynlluniau yn cynnwys llety sy'n cymryd lle neuaddau campws Llanbadarn gafodd eu cau yn 2007 a neuadd breswyl yn lle Neuadd Pantycelyn.

Bu tīm rheoli'r brifysgol yn cyfarfod ag Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth ddydd Mercher.

Dywedodd y brifysgol fod y cynlluniau'n rhan o strategaeth ystadau 10 mlynedd.

Fe fydd yn ceisio barn cynrychiolwyr y myfyrwyr er mwyn cael gwybod beth yw eu barn am ffurf y llety ac adnoddau.

'Cam cyntaf'

Dywedodd Dr John Harries, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Cam cyntaf yw'r ymgynghoriad a fydd yn ein galluogi i lunio cynllun ehangach i ddiweddaru ansawdd neuaddau'r brifysgol ac ymateb i ofynion myfyrwyr.

"Mae'r rhain yn cynnwys galw cynyddol am lety hunan arlwyo, ystafelloedd 'en suite' ac unedau llai, yn gartref i rhwng pump a saith myfyriwr.

"Ac mae'r brifysgol yn ymwybodol o bwysigrwydd Neuadd Pantycelyn i'r myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth.

"Ein nod ni yw creu neuadd newydd fydd yn cynnig yr adnoddau diweddaraf ac yn ateb gofynion y myfyrwyr sy'n dymuno byw mewn awyrgylch Gymraeg a Chymreig.

'Pantycelyn Newydd'

"Mae hwn yn gyfle i'r brifysgol a'r myfyrwyr gydweithio i greu 'Pantycelyn Newydd' ar gyfer y ganrif hon."

Cafodd Neuadd Pantycelyn ei hagor yn nechrau'r 1950au ond yn 1974 y daeth yn neuadd breswyl Gymraeg.

Yn y 1960au y bu'r Tywysog Charles yn aros yno wrth astudio Cymraeg cyn ei arwisgiad yn 1969.

Yn y neuadd, sydd ā lle i 270 o fyfyrwyr, mae pencadlys Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth ac yno mae nifer o brotestiadau wedi bod dros y blynyddoedd.

Mae Neuadd Pantycelyn wedi bod yn ganolbwynt bywyd cymdeithasol myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth ers degawdau. Dyma rai sylwadau am y stori uchod ac atgofion am y neuadd ddaeth i law.

Wedi bod yn fyfyriwr yn Aberystwyth ac yn byw ym Mhantycelyn, mawr obeithiaf na fydd yr adeilad yn cau fel neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg. Mae'r adeilad ei hun yn un hynod, ac ni fyddai neuadd arall yn arddel yr un teimlad o Gymreictod nac yn cynhyrfu'r galon fel Pantycelyn. Ar nodyn mwy personol, roedd fy nhad yn fyfyriwr ym Mhanctycelyn y flwyddyn y newidiodd fod yn neuadd i fechgyn i neuadd Gymraeg i fechgyn, ac erbyn heddiw mae fy chwaer ar yn byw ym Mhantycelyn ac yn ei hail flwyddyn. Roedd y profiad o fyw ym Mhantycelyn yn un nas ceir yn unrhyw le arall ac mae'n rhaid ail-gynnau hen fflam y protestio a chadw Panty ar agor!!

Sioned, Caerdydd

Mae hyn yn hollol warthus. Dyma enghraifft bellach nad yw'r brifysgol yn poeni dim am hawliau'r Cymry Cymraeg nac am eu traddodiad a'u hanes.

Lois Barrar, Caerdydd

Roeddwn yn fyfyriwr ym Mhantycelyn rhwng 2003 a 2006 a gallaf ddweud o waelod calon mai dyna dair blynedd gorau fy mywyd. Pan roeddwn yn ymweld ā Phrifysgol Aberystwyth yn 2002, sylweddolais yn syth bod Pantycelyn yn neuadd breswyl unigryw. Adeilad bendigedig gyda chymeriad. O ran cyfleusterau'r neuadd, rwyf yn gallu gweld rheswm i wella'r safon ond hefyd rwyf o'r farn na fydd "Panty" fyth yr un peth os bydd y neuadd yn symud i leoliad newydd. Hefyd, lle bydd y neuadd newydd? Mae safleoedd y brifysgol ar hyn o bryd yn llawn iawn - yr unig le allaf ddychmygu o bosib lle gall y "Panty" newydd gael ei hadeiladu yw ar safle'r hen neuadd breswyl ar gampws Llanbadarn. Gallaf ddychmygu y byddai hyn yn achosi cwynion mawr oddiwrth myfyrwyr sydd yn astudio Cymraeg a Hanes Cymru yn yr Hen Goleg oherwydd eu bod tua dwy filltir o'r promenād yn Aberystwyth. Ta beth fydd y penderfyniad, rwyf yn mawr obeithio ni fydd Panty a'i chymdeithas glos yn dioddef o ganlyniad i'r penderfyniad.

Mark Davies, CaerfyrddinChwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Bwlio 'ar gynnydd' mewn prifysgol
03 Rhag 08 |  Newyddion
Prifysgolion: Mwy o Gymru
31 Awst 06 |  Newyddion
Dathlu pen-blwydd neuadd breswyl
15 Mai 04 |  Newyddion
Dal i brotestio dros addysg Gymraeg
07 Mai 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific