British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Rhagfyr 2008, 17:57 GMT
ITV: 'Angen hwb ariannol'

Adeiald ITV Cymru, Croes Cwrlwys, Caerdydd
ITV Cymru: Llai o raglenni

Mae angen i Ofcom a Llywodraeth San Steffan roi hwb ariannol er mwyn sicrhau parhad darpariaeth newyddion a materion cyfoes Cymru ar ITV1, yn l Llywodraeth y Cynulliad.

Ac maen nhw wedi dweud bod angen rhoi ystyriaeth i greu sianel ar wahn.

Argymhelliad arall yw sefydlu Comisiwn Cyfryngau i Gymru cyn gynted ag y bo modd.

Roedd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones AC, yn ymateb i adolygiad Ofcom o wasanaeth darlledu cyhoeddus.

Fe gafodd yr adolygiad ei gyhoeddi ym mis Medi.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod o blaid argymhellion y Grŵp Cynghori ar Ddarlledu, hynny yw y dylid cyfeirio unrhyw gefnogaeth ariannol drwy sefydliad comisiynu yng Nghymru.

Ond Llywodraeth San Steffan fyddai'n ei ariannu.

Fe gytunodd y gweinidog y dylai gwylwyr Cymru barhau i fwynhau ystod eang o deledu drwy gyfrwng y Saesneg y tu allan i faes newyddion yng Nghymru, gan gynnwys drama a chomedi.

Sianel ar wahn

Mae gweinidogion wedi cefnogi'r argymhelliad bod angen strwythur i sicrhau bod ystod o raglenni yn cael eu cynnal ac yn cytuno bod angen rhoi ystyriaeth i greu sianel ar wahn.

Fe sefydlodd Llywodraeth y Cynulliad y grŵp arbenigol ym mis Hydref 2008 i roi cyngor am ddatblygiad gwasanaethau teledu trwy gyfrwng y Saesneg yng Nghymru.

Aelodau'r grŵp yw Huw Jones (cadeirydd), Julie Barton, Geraint Talfan Davies, a'r Athro Kevin Morgan.

Un o brif argymhellion y grŵp yw bod ITV yn parhau i gynnig y cyfle gorau i gyrraedd y gynulleidfa wyaf, ac eithrio'r BBC, o safbwynt rhaglenni newyddion ac y dylid chwilio am ddulliau i hwyluso'r gwaith o gadw slotiau 'eithrio' i Gymru.

Dylai ymrwymiad y BBC i ddarparu 17% o'r rhaglenni rhwydwaith erbyn 2016 gael ei symud i 2012, medd y grŵp.

'Cymeradwyo'

Mae'r grŵp cynghori wedi pwysleisio bod datblygu gwasanaethau teledu drwy gyfrwng y Saesneg ochr yn ochr ag yn ychwanegol i barhad darpariaeth gyhoeddus i gefnogi S4C.

Dywedodd y gweinidog: "Rwyf yn cymeradwyo ac yn croesawu yn gynnes adroddiad y grŵp.

"Rydym yn credu bod y canlyniadau yn cynnig rhesymau cryf ar gyfer cadw ac atgyfnerthu darlledu cyhoeddus cyfrwng Saesneg yng Nghymru."

Ym mis Medi fe ganiataodd Ofcom, y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant darlledu, ITV i gynhyrchu llai o raglenni yng Nghymru, a chyhoeddodd ITV Cymru y byddai 17 o swyddi'n cael eu colli yng Nghymru wrth i ITV News wneud toriadau.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cadeirio grwp ar ddarlledu
17 Hyd 08 |  Newyddion
ITV Cymru: 17 i golli gwaith
30 Medi 08 |  Newyddion
ITV Cymru: Llai o raglenni
25 Medi 08 |  Newyddion
Arian cyhoeddus i ITV Cymru?
10 Ebr 08 |  Newyddion
Stiwdio ITV Cymru ar werth
15 Chwef 06 |  Newyddion
Ofcom: Dyfodol darlledu
08 Chwef 05 |  Newyddion
'Dim digon o raglenni o Gymru'
02 Meh 08 |  Newyddion
'Adlewyrchu Cymru ar sgrn'
10 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific