British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 29 Tachwedd 2008, 16:24 GMT
Eglwys: Cysegru dau esgob

Andrew John a Wyn Evans
Cafodd Andrew John a Wyn Evans eu cysegru'n esgobion

Cafodd esgobion etholedig Tyddewi a Bangor eu cysegru mewn gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Sadwrn.

Cafodd Y Tra Pharchedig Wyn Evans ei ethol yn 128fed Esgob Tyddewi a'r Hybarch Andrew John yn 81fed Esgob Bangor.

Roedd Mr Evans yn Ddeon Tyddewi, esgobaeth sy'n cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae Mr John, 44 oed, yn olynu'r Gwir Barchedig Anthony Crockett a fu farw ym mis Mehefin ac fe fydd yn gwasanaethu ardal sy'n ymestyn o Gaergybi i Lanidloes.

Cynrychiolaeth

Cafodd y darpar esgobion eu harwain i mewn i Eglwys Gadeiriol Llandaf am 2.20pm gan orymdaith hir o glerigion blaenllaw a swyddogion cyfreithiol yr eglwys.

Yn eu plith yr oedd Archesgob Cymru a thros ddwsin o esgobion eraill, ynghyd chofrestryddion, cangellorion ac archddiaconiaid chwech esgobaeth Cymru, deoniaid eglwysi cadeiriol Cymru a chynrychiolwyr o eglwysi Cristnogol a thaleithiau Anglicanaidd eraill.

Tu mewn i Eglwys Gadeiriol Llandaf
Roedd y gwasanaeth cysegru yn Eglwys Gadeiriol Llandaf

Yn ystod y gwasanaeth, cafodd yr esgobion eu cysegru gan Dr Barry Morgan.

Roedd 'na bregeth gan y Parchedig Bob Fyffe, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon.

Ar l eu cysegru, gorseddir y ddau esgob yn eu heglwysi cadeiriol - esgob newydd Tyddewi yng Nghadeirlan Tyddewi ar Ragfyr 6 am 2.30pm, ac esgob newydd Bangor yng Nghadeirlan Bangor ar Ionawr 24 am 2.30pm.

Ymddiswyddiad

Bu Mr Evans yn ddeon am 14 blynedd.

Fe gafodd ei hyfforddi'n archeolegydd ac mae'n ymddiddori yn hanes y Canol Oesoedd.

Mae'n olynnu Carl Cooper a wnaeth ymddiswyddo o fod yn Esgob Tyddewi ym mis Ebrill ar l honiadau yn y wasg am ei fywyd preifat.

Cafodd Mr John ei addysgu ym Mhrifysgol Cymru a Choleg Sant Ioan, Nottingham.

Cafodd ei ordeinio yn ddiacon yn 1989 ac yn offeiriad yn 1990.

Bu'n gurad Aberteifi gyda'r Mwnt a'r Ferwig yn Esgobaeth Tyddewi (1989-91) ac Aberystwyth (1991-92).

Roedd yn Ficer Tm Aberystwyth (1992-99) ac yn Ficer Henfynyw gydag Aberaeron a Llanddewi Aberarth (1999-2006).

Cyn hyn bu'n Ficer Pencarreg a Llanycrwys ac mae'n Archddiacon Aberteifi ers 2006.HEFYD
Cysegru esgobion newydd
29 Tach 08 |  photo galleries
Ethol Esgob newydd i Fangor
09 Hyd 08 |  Newyddion
Esgob Bangor wedi marw
30 Meh 08 |  Newyddion
Ethol Esgob newydd Tyddewi
01 Medi 08 |  Newyddion
Esgob Tyddewi yn ymddiheuro
02 Mai 08 |  Newyddion
Esgob Tyddewi yn ymddiswyddo
29 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific