British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Tachwedd 2008, 07:27 GMT
Gweithwyr tramor: Gwneud mwy

Swyddog mewnfudo
Mae ACau am i'r bobl o dramor gael mwy o wybodaeth
Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod gweithwyr o dramor sy'n dod i Gymru yn gwybod beth yw eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

Dyna un o argymhellion adroddiad ar brofiad gweithwyr mudol yng Nghymru.

Yn l Pwyllgor Cyfle Cyfartal y Cynulliad mae diffyg gwybodaeth am eu hawliau a phroblemau wrth gyfathrebu yn golygu bod 'na berygl y gallai rhai cyflogwyr gymryd mantais o'r gweithwyr.

Yn gyffredinol yn l yr adroddiad mae profiad gweithwyr mudol yng Nghymru yn un positif.

Ychwanegodd bod eu cyfraniad i'r economi Gymreig yn sylweddol.

Gwersi iaith

Ond mae 'na rwystrau sy'n eu hatal rhag integreiddio'n llawn gyda'r gymuned.

Mae'r pwyllgor yn dweud bod angen darparu gwybodaeth sy'n glir a pherthnasol ynglŷn bywyd a gwaith yng Nghymru.

Mae'r pwyllgor yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i sicrhau bod 'na ddigon o wersi Saesneg ar gael i weithwyr sy'n cyrraedd o dramor.

Rydym yn annog y llywodraeth i wella cyfleusterau a hybu dealltwriaeth o wybodaeth
Eleanor Burnham AC

Hefyd mae'n nodi y byddai gwersi Cymraeg hefyd o fudd.

Ond doedd y dystiolaeth i'r pwyllgor ddim yn awgrymu y dylai hynny fod yn flaenoriaeth.

"Yng ngogledd Cymru mae 'na lawer o bobl o Wlad Pwyl a Phortiwgal er enghraifft," meddai'r AC Eleanor Burnham o'r Democratiaid Rhyddfrydol sy'n aelod o'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal.

"Mae o mor bwysig iddyn nhw ddeall am bethau ac os nad oes ganddyn nhw'r iaith, Saesneg neu weithiau Cymraeg, mae'n gwbl amhosib iddyn nhw wneud eu gorau glas pan maen nhw'n dod i Gymru."

Ychydig iawn o esiamplau penodol o arferion anghyfreithlon gan gyflogwyr sydd ar gael.

Cydweithio

Ond pryder y pwyllgor ydi amgylchiadau gwaith ac oriau hir gweithwyr mudol.

Mae'r adroddiad yn dweud bod angen dod i'r afael a hynny drwy hybu ymwybyddiaeth o hawliau'r gweithwyr ac annog cyflogwyr i lofnodi cod ymddygiad gwirfoddol.

Mae angen mwy o gydweithio i sicrhau bod gweithwyr mudol yn cyfrannu'n llawn fel eu bod nhw, a chymdeithas, yn elwa.

"Fe wnaethon ni ganfod bod lot o gymunedau yn croesawu'r bobl yma, " meddai Mrs Burnham.

"Rydym yn annog y llywodraeth i wella cyfleusterau a hybu dealltwriaeth o wybodaeth.

"Annog sefydlu fforwm fel bod gwybodaeth ar gael drwy'r cymunedau lleol a bod y bobl lleol yn gwybod pwy sydd ar gael."

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn pwysleisio cyfraniad gweithwyr mudol.

Maen nhw'n dweud eu bod yn gweithio i gryfhau'r cyfraniad yna i gymdeithas ac economi Cymru.

HEFYD
Gweithwyr mudol yn ddigartref
23 Chwef 08 |  Newyddion
'Dylai mewnfudwyr ddysgu iaith'
06 Gorff 07 |  Newyddion
Hawliau dynol: 'Mwy o sylw'
15 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific