BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Tachwedd 2008, 11:50 GMT
Ewrop: 'Carreg filltir i'r iaith'

Draig Goch yn Ewrop
Cafodd y Gymraeg ei chlywed mewn cyfarfod o Gyngor y Gweinidogion

Mae'r iaith Gymraeg wedi ei siarad am y tro cyntaf yng Nghyngor Gweinidogion yr Undeb Ewrop ym Mrwsel.

Y Gweinidog dros Dreftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, oedd y person cyntaf i annerch cyfarfod sefydliadol yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol yn y Gymraeg, pan oedd yn arwain dirprwyaeth y DU y cyfarfod ddydd Iau.

Yn unol ag ymrwymiadau Cymru'n Un, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi bod yn cydweithio Llywodraeth y DU i drafod cyfres o gytundebau a fydd yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn sefydliadau'r UE.

Llofnodwyd y cytundeb cyntaf Chyngor y Gweinidogion ym mis Gorffennaf 2008, a'r Gweinidog Treftadaeth yw'r cyntaf i fanteisio ar hyn.

Disgwylir llofnodi cytundeb arall cyffelyb gyda Phwyllgor y Rhanbarthau'r wythnos nesaf.

'Cydnabyddiaeth'

Dywedodd Mr Jones: "Mae hon yn garreg filltir bwysig i'r iaith Gymraeg, ac yn gydnabyddiaeth ei bod yn iaith fodern y gellir cynnal busnes llywodraeth ynddi.

Alun Ffred Jones
Dywed Mr Jones bod hi'n "fraint" defnyddio'r Gymraeg

"Ers i ddatganoli ddechrau, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gweithredu'n ddwyieithog ac rwy'n falch dros ben ei bod bellach yn bosibl i ni siarad Cymraeg yng nghyd-destun yr UE hefyd.

"Ar nodyn personol, rwy'n falch o gael y fraint i fod y gweinidog cyntaf i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfod o Gyngor y Gweinidogion.

"Mae'r Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop ac mae'n hyfryd meddwl y bydd fy nghyd weinidogion o bob rhan o'r Undeb yn cael ei chlywed fel iaith fusnes fyw, ddynamig."

'Symbolaidd'

Yn l Jill Evans, aelod seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru: "Mae hyn o bwysigrwydd symbolaidd enfawr a bydd yn codi proffeil Cymru ar lwyfan Ewropeaidd.

"Nid dyma diwedd y stori. Rwy'n dal i wthio Senedd Ewrop i fabwysiadu rheolau tebyg.

"Mae'r ffaith fod cyrff Ewropeaidd eraill wedi gwneud hyn eisoes yn dangos ei fod yn bosib ac yn ymarferol."

'Cam pwysig'

Dywedodd Kim Darroch, Cynrychiolydd Parhaol y Deyrnas Unedig yn yr UE: "Mae hwn yn gam pwysig yn y broses o wneud yr UE yn fwy hygyrch i ddinasyddion y DU.

"Mae hefyd yn arddangos cyfoeth ac amrywiaeth ieithoedd Ewrop.

"Mae'n addas bod Mr Jones yn siarad yn ei famiaith, y Gymraeg, mewn cyfarfod lle bydd cydweithwyr Ewropeaidd yn trafod amlieithrwydd yn yr UE.

"Bydd y trefniadau ymarferol a sefydlwyd gennym yn galluogi siaradwyr Cymraeg o'r DU i ysgrifennu at y Cyngor, a chael ymateb ysgrifenedig, yn y Gymraeg."

Dywedodd Meri Huws, cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg: "Mae hyn yn gyfraniad mawr at godi statws y Gymraeg yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

"Mae'n dangos bod y Gymraeg yn cael ei chydnabod fel iaith y gellir ei defnyddio ar bob lefel o lywodraeth.

"Mae'r bwrdd yn falch iawn ei fod wedi cael y cyfle i gyfrannu at y datblygiad hanesyddol hwn."HEFYD
Ewrop: 'Hwb i ieithoedd bach'
11 Meh 08 |  Newyddion
Ewrop: Statws i'r iaith?
03 Meh 08 |  Newyddion
'Trobwynt' yn hanes yr iaith
26 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^