BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Tachwedd 2008, 07:15 GMT
Lladron yn dwyn darnau o gig drud

darn o gig
Mae rhai siopau'n gorfod rhoi tagiau ar ddarnau drud o gig

Mae lladron yn dwyn darnau drud o gig wrth i batrymau troseddau newydd ddod yn amlwg yn y cyfnod economaidd presennol.

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Mick Giannasi, bod gwybodaeth gymunedol yn awgrymu bod cig, fel pacedi mawr o facwn, yn dargedau.

Mae rhai siopau wedi gorfod gosod tagiau electronig i rwystro pobl rhag dwyn cig drud.

Mae'r heddlu hefyd wedi gweld cynnydd yn y nifer o fetelau a thanwydd o ganlyniad i'r problemau economaidd.

"Rydym yn cadw llygad cyson ar yr hyn sy'n digwydd, ar dueddiadau troseddau ac yn siarad gyda'r gymuned," meddai Mr Giannasi.

"Rydym yn dechrau gweld arwyddion bod 'na droseddau yn gysylltiedig gyda sefyllfa'r economi."

Angen bwyd

Eglurodd bod lladron wedi targedau eitemau fel alcohol, gwirodydd a jariau o goffi erioed, ond bod tueddiadau newydd yn amlygu.

"Mae'n bosib bod pobl yn dwyn y cig ar gyfer archebion, i gael arian i brynu cyffuriau neu efallai am nad ydyn nhw'n gallu fforddio bwyd," meddai'r prif gwnstabl.

Mick Giannasi
Rhubuddiodd Mr Giannasi bod 'na newid yn yr hyn sy'n cael ei ddwyn

Dywedodd Richard Dodd o Gonsortiwm Manwerthu Prydain bod 'na dystiolaeth bod pobl yn dwyn eitemau fel yma er mwyn iddyn nhw gael bwyd.

"Rydym wedi codi pryderon am ddwyn o siopau o ganlyniad i'r wasgfa economaidd," meddai.

"Yn gyffredinol, mae eitemau yn cael eu dwyn er mwyn i bobl dalu am gyffuriau ond mae 'na amrywiaeth o bethau yn cael eu dwyn erbyn hyn, gan gynnwys bwyd."

Ychwanegodd Mr Giannasi bod yr heddlu yn gwneud popeth posib o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Ond bod tueddiadau troseddol cymunedau yn newid.

Mae llai o bobl meddai yn yfed yng nghanol trefi ar benwythnosau ac felly yn arwain at lai o drais.

Dros y tair blynedd diwethaf mae tor-cyfraith yn ardal Heddlu Gwent wedi gostwng 20%, meddai.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^