BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 19 Tachwedd 2008, 07:29 GMT
Codi tollau Pont Hafren eto

Tollau Pont Hafren
Bydd rhaid i gerbydau dalu mwy i gyrraedd Cymru o hyn ymlaen

Bydd y gost o yrru ar draws Pont Hafren i dde Cymru yn codi Ddydd Calan.

Fe fydd y newid yn digwydd dros y ddwy bont sy'n croesi'r afon tua Chymru.

Fe fydd ceir yn gorfod talu toll o 5.50 sy'n gynnydd o 20 ceiniog.

Bydd y gost i yrwyr lori a bysus yn 16.60 sy'n gynnydd o 70 ceiniog.

Mae'r newidiadau yma yn ddigwyddiad blynyddol, sy'n cyd-fynd Deddf Pontydd Hafren 1992.

Mae'r Ddeddf Seneddol 1992 yn nodi bod rhaid i Ail Bont Hafren, a gostiodd 380m, gael ei hariannu yn breifat yn hytrach na drwy drethi.

Yn 2003 fe gychwynnodd ymgyrch i geisio dod diwedd ar y tollau.

Mae Cast (Campaign Against Severn Tolls) yn ymgyrchu i gael gwared ar y tollau, sy'n codi arian ar yrwyr i mewn i Gymru yn unig, yn gyfan gwbl.

Ond fe fyddai gwneud unrhyw newid sylweddol i'r tollau yn golygu newid yn y ddeddf seneddol.

Mae tollau ar y bont gynta wedi bod mewn grym ers 1966, ac mae hyn wedi golygu agor yr ail bont yn gynt na'r disgwyl gwreiddiol.HEFYD
Pont Hafren: 'Dilewch y tollau'
31 Rhag 07 |  Newyddion
Codi tollau Pont Hafren
01 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^