BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Tachwedd 2008, 07:09 GMT
Taflen: 'Llai o ddefnydd diangen'

Cyffuriau gwrthfiotig
Dydi cyffuriau gwrthfiotig ddim mor effeithiol hynny

Mae taflen wybodaeth yn cael ei dosbarthu i gleifion oherwydd y defnydd anaddas o gyffuriau gwrthfiotig yng Nghymru.

Llywodraeth y Cynulliad sy'n cyhoeddi'r daflen ar ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth am Gyffuriau Gwrthfiotig yn Ewrop.

Yn y cyfamser, mae adroddiad Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru yn dangos bod rhai heintiau yn gwrthsefyll triniaeth.

Mae hon yn broblem fydeang.

Ac mae ail adroddiad y gwasanaeth am effeithiolrwydd y cyffuriau gwrthfiotig rhwng 2006 a 2007.

Dim angen

Y casgliad yw bod cymryd y cyffur yn cael dim neu fawr o effaith ar gleifion Cymru oedd yn diodde o nifer o heintiau cyffredin a difrifol.

Nod y daflen fydd pwysleisio i'r cyhoedd nad oes angen cymryd cyffuriau o'r fath neu nad ydyn nhw mor effeithiol ag yr oedden nhw.

Mae fferyllwyr yn arbenigwyr ar feddyginiaethau ac yn gallu cynghori cleifion am y feddyginiaeth orau
Dr Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Fe fydd aelodau'r Undeb Ewropeaidd yn nodi'r diwrnod ac yn codi ymwybyddiaeth am sut i ddefnyddio'r cyffuriau yn gyfrifol a sicrhau eu bod yn effeithiol yn y dyfodol.

"Mae cyffuriau gwrthfiotig yn feddyginiaethau pwysig i drin heintiau oherwydd bacteria," meddai Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell.

"Ac mae defnyddio'r cyffuriau wedi achub cannoedd o filoedd o fywydau ers iddyn nhw gael eu datblygu.

"Ond mae cymryd y cyffuriau pan nad oes eu hangen neu eu cymryd yn groes i'r cyfarwyddyd yn arwain at fwy o facteria sy'n gwrthsefyll y driniaeth."

Eglurodd mai hwn oedd y rheswm am annog pobl i gymryd llai o'r cyffuriau.

Cynghori

"Mae fferyllwyr yn arbenigwyr ar feddyginiaethau ac yn gallu cynghori cleifion am y feddyginiaeth orau sydd ar gael," ychwanegodd Dr Jewell.

"Ac maen nhw'n gallu cynghori pobl i fynd i'r meddyg neu beidio.

"Yn aml, mae pobl yn credu bod rhai sy'n diodde o annwyd i fod i gael cyffur gwrthfiotig.

"Ond gan fod annwyd, peswch a dolur gwddw yn cael eu hachosi gan firws, dyw cyffur gwrthfiotig ddim yn effeithiol ac mae'n well i gleifion aros yn gynnes, yfed diod a rheoli'r effeithiau drwy ddefnyddio meddyginiaeth dros y cownter."HEFYD
Arbrawf i geisio atal heintiau
10 Tach 08 |  Newyddion
Rhybudd am gyffuriau gwrthfiotig
01 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^