BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 17 Tachwedd 2008, 13:37 GMT
Organau: 'Y drefn bresennol'

Cerdyn rhoddwr
Newidiadau: Organau yn cael eu cymryd yn awtomatig?

Mae arbenigwyr wedi gwrthod newid y system yn ymwneud ā rhoi organau ar gyfer trawsblaniadau ym Mhrydain.

Llywodraeth San Steffan sefydlodd y panel o arbenigwyr.

Daw hyn wrth i broses ymgynghori barhau ar y mater yng Nghymru.

Dyw'r mater heb gael ei ddatganoli ond mae Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried gofyn am hawl i ddeddfu yn y maes.

Eisoes mae cadeirydd y Gymdeithas Feddygol Brydeinig, Dr Tony Calland, wedi dweud y dylai Cymru fabwysiadau trefn caniatād tebygol.

Gallai system o'r fath olygu fod organau yn cael eu cymryd yn awtomatig - oni bai bod yr unigolyn yn cofrestru nad hwn yw ei ddymuniad.

Ond dywedodd y panel o arbenigwyr na ddylid newid y drefn.

Tystiolaeth

Tenau, medden nhw, oedd y dystiolaeth y byddai hyn yn cynyddu'r nifer o organau ar gael ar gyfer llawdriniaeth trawsblannu.

Dywedodd Elizabeth Buggins, cadeirydd y panel, nad oedd cynllun o'r fath wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn Sbaen.

Ym mis Medi penderfynodd Gweinidog Iechyd Cymru, Edwina Hart, wrthod argymhellion pwyllgor iechyd y cynulliad oedd wedi awgrymu na ddylid ceisio pwerau ychwanegol er mwyn newid y drefn bresennol.

Yn lle hynny penderfynodd hi lansio proses ymgynghori.

'Sensitif'

Y gred yw bod tua 470 o bobl yng Nghymru yn aros am organau i'w trawsblannu ar hyn o bryd.

Ym mis Medi dywedodd y gweinidog ei bod hi'n cydnabod bod angen ymgynghori'n eang cyn penderfynu a fyddai angen newidiadau "gan fod hwn yn fater sensitif a llawn emosiwn."

"P'un ai y byddwn ni'n cyflwyno system ar sail caniatād tebygol neu beidio, rydyn ni wedi ymrwymo i annog mwy o bobl i fod yn rhoddwyr organau."

Mae'r Prif Weinidog Gordon Brown wedi dweud ei fod o blaid system caniatad tebygol.

Dywedodd y byddai'n ysytired cylwyno deddfwriaeth i newid y drefn pe na bai'r nifer sy'n rhoi organau yn cynyddu.HEFYD
Organau: Newid y drefn bresennol?
19 Medi 08 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^