BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Tachwedd 2008, 11:29 GMT
Arbrawf i geisio atal heintiau

cyffuriau gwrthfiotig
Gall cyffuriau gwrthfiotig newid bacteria naturiol yn y perfedd

Fe fydd arbrofion clinigol 1.2 miliwn yn cael ei lansio gyda'r bwriad o atal heintiau mewn ysbytai gan gynnwys C.difficile.

Mae ymchwilwyr yn Abertawe ac yn Sir Durham yn gobeithio taclo diffygion cyffuriau gwrthfiotig sy'n cael ei roi i gleifion oedrannus, all arwain at ddolur rhydd.

Fe fydd yr ymchwiliad tair blynedd yn astudio a all bacteria iachus - fel probiotics - helpu cleifion.

Bydd tua 3,000 o gleifion yn cymryd rhan mewn treialon am 21 niwrnod mewn pum ysbyty.

Fe fydd rhai yn derbyn probiotics, tra bydd eraill yn cael tabledi ffug i reoli'r arbrawf.

Mae traean o bobl oedrannus sy'n cael triniaeth ysbyty yn derbyn cyffuriau gwrthfiotig i reoli symptomau'r haint.

Ond er bod 'na fanteision i'r cyffur maen nhw hefyd yn gallu newid y bacteria "iachus" sy'n byw'n naturiol yn y perfedd.

Cymorth i feddygon

Gall hyn arwain at ddolur rhydd ac o bosib dolur rhydd C.difficile.

Mae'r ymchwil yn cael ei arwain gan ysgol feddygol Abertawe ac ymddiriedolaeth iechyd Abertawe a Sir Durham.

"Fe fydd canlyniadau'r ymchwil yn helpu meddygon i benderfynu a ddylai cleifion dderbyn probotics a'i pheidio wrth iddyn nhw dderbyn triniaeth gwrthfiotig i wella," meddai'r prif ymchwilydd, Dr Stephen Allen, o Brifysgol Abertawe.

Dr Stephen Allen yn trafod yr arbrawf gyda chlaf, Giuseppe Guadagnino
Dr Stephen Allen yn trafod yr arbrawf gyda chlaf

Fe fydd cleifion yn Ysbyty Singleton a Threforys yn Abertawe yn cymryd rhan yn yr arbrawf.

Felly hefyd Ysbyty Coffa Darlington, Ysbyty Prifysgol Gogledd Durham ac Ysbyty Gyffredinol Bishop Auckland.

Dywedodd Delyth Davies, prif nyrs rheoli heintiau ymddiriedolaeth Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ei bod yn "ddiddorol" gweld canlyniadau'r ymchwiliad.

"Er bod yr ymddiriedolaeth yn gwneud pob ymdrech i leihau'r risg, fe fyddwn yn croesawu tystiolaeth newydd fod probiotics yn gallu helpu i atal yr haint ymhlith cleifion sydd wedi derbyn cyffuriau gwrthfiotig mewn ysbytai," meddai.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd."HEFYD
C.diff: Ymestyn cynllun arolygu
22 Gorff 08 |  Newyddion
Haint C.diff: Profi mwy
05 Meh 08 |  Newyddion
Haint C.diff: Galw am ymchwiliad
03 Meh 08 |  Newyddion
Diffyg glendid mewn ysbyty
02 Meh 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^