BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Tachwedd 2008, 08:31 GMT
Stormydd yn achosi llifogydd

Difrod l ligofydd
Gwaith o lanhau ar ol diford llifogydd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i gannoedd o lifogydd ar l glaw trwm a stormydd mewn sawl ardal.

Fe dderbyniodd gwasanaeth tn ac achub y canolbarth a'r gorllewin 400 o alwadau nos Sul.

Pobl mewn rhannau o sir Gaerfyrddin, Cwm Cynon, Maesteg, ac Abertawe gafod eu taro waetha.

Dywed Gwasanaeth Tan ac Achub y De eu bod wedi delio a 50 o alwadau mewn ychydig oriau.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi fod yna rybudd llifogydd mewn pedair ardal.

Ystafeloedd dosbarth

Fe fu'n rhaid i rai teuluoedd gael eu hachub o'u cartrefi yn Nhrebannws yng Nghwm Tawe.

Ac fe fydd Ysgol Gyfun Pontarddulais ynghau ddydd Llun ar l difrod i rai ystafelloedd dosbarth.

Dywedodd prifathro'r ysgol John Radford fod dŵr budur yn y dosbarthiadau.

"Mae tua dwy neu dair modfedd yn y manau gwaetha - ac mae wedi effeithio yr holl ystafelloedd dosbarth a manau ymgasglu."

Cafodd nifer o gartrefi a sioapu ym Mhontarddulais hefyd eu difrodi.

Dywed Cyngor Sir Caerfyrddin eu bod wedi derbyn 90 o alwadau nos Sul.

Yn y Pwll yn Llanelli fe gwmpodd wal y tu allan i gapel o ganyniad i'r glaw trwm a llifogydd.

Yn y Gogledd roedd problemau yn Y Bala ac yn ardal Llanfynydd ger Wrecsam.

Mae rhybudd llifogydd ar gyfer yr ardaloedd canlynol: Dyffryn Dyfrdwy o Langollen i Gaer, afon Mynwy yr ardal Forge Road, afon Taf yn Nhroedyrhiw, Aberfan a Mynwent y Crynwyr, afon Wysg o Aberhonddu i Langrwyne.HEFYD
Datgelu cynllun atal llifogydd
12 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^