BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Tachwedd 2008, 09:47 GMT
Tlysau Tommy Farr ar werth

Dylan Farr
Cafodd Dylan Farr anaf i'w ymennydd ar l damwain yn Yr Andes

Mae ŵyr un o focswyr enwoca Cymru yn cael ei orfodi i werthu rhai o eitemau gwerthfawr ei daid er mwyn talu am ofal meddygol yn yr Unol Daleithiau.

Rhaid i Dylan Llewelyn Farr, ŵyr Tommy Farr, dalu $5,000 y mis ar l damwain yn eirafyrddio.

Roedd ei daid yn Bencampwr Pwysau Trwm Prydain.

Gobaith y teulu ydi mai rhywun o Gymru fydd y prynu'r bocs sigr a'r hambwrdd arian pan fyddan nhw'n cael eu gwerthu mewn ocsiwn.

"Rydym eisiau iddyn nhw fod yng Nghymru," meddai mab Farr a thad Dylan, Rikki Farr, 66 oed.

Chwe blynedd yn l fe wnaeth Dylan, oedd yn cymryd rhan mewn campau eithafol, gael damwain ar l syrthio yn Yr Andes yn Chile.

Niwed i'r ymennydd

Roedd yn neidio allan o hofrennydd ac yn eirafyrddio i lawr y mynydd.

Cafodd Dylan, sy'n 36 oed erbyn hyn, niwed i'w ymennydd arweiniodd at "effeithiau bipolar difrifol" ac mae angen triniaeth feddygol bob mis i'w reoli.

Yn l Mr Farr, sydd wedi bod yn byw yn Arizona am 28 mlynedd, mae costau gofal iechyd yn America yn "syfrdanol", yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

Hambwrdd arian Tommy Farr
Cafodd Tommy Farr yr hambwrdd gan gwpl o Donypandy

Mae o'n cefnogi penderfyniad ei fab i werthu ei ran o o dlysau ei daid gafodd eu gadael i Dylan ai frawd a'i chwaer gan weddw Farr, Monty, pan fu hi farw chwe blynedd yn l.

"Fe wnaeth Dylan ddweud wrtha i, 'fe fyddai taid am i mi ofalu am fy hun' ac mae'r tlysau wedi eu gwneud o arian ac llaw," ychwanegodd Mr Farr.

"Fe fyddai Dylan a finne wrth ein bodd yn eu gweld yn dychwelyd i Gymru, at rywun neu rywrai fydd yn eu mwynhau nhw.

"Mae 'na sawl lle sydd chysylltiad gyda fy nhad.

"Fe fyddai'n wych petai nhw'n gallu cael eu harddangos mewn amgueddfa neu neuadd y dref, rhywle cyhoeddus."

Tonypandy

Cafodd yr hambwrdd arian ei gyflwyno i'r bocsiwr ar l cael ei goroni yn bencampwr pwysau trwm Prydain yn 1937.

Llwyddodd i guro Max Baer yn Harringay, Llundain, ac fe gafodd yr hambwrdd yn rhodd gan Mr a Mrs Willis, oedd yn rheoli Theatr yr Empire yn Nhonypandy, Y Rhondda, cartref Farr.

Mae 'na amcan bris o rhwng 1,500 a 2,000 arno pan fydd yn cael ei werthu yn Sotheby's Llundain ddydd Mawrth.

Tommy Farr yn ymladd Joe Louis
Tommy Farr yn ymladd Joe Louis yn Efrog Newydd

Cafodd Farr y bocs sigr arian ar l iddo wynebu Joe Louis yn Efrog Newydd ym mhencampwriaethau'r byd yn 1931.

Wnaeth o ddim ennill ond roedd hi'r frwydr hir a chaled o 15 rownd.

Mae disgwyl iddo gael ei werthu am 2,000-3,000.

Ychwanegodd Mr Farr ei fod yn sicr y byddai ei dad yn falch o weld yr eitemau yn l yng Nghymru.

"Cymru oedd bywyd fy nhad, fe wnaeth o hyd yn oed farw ar Ddydd Gŵyl Dewi.

"Roedd yn arwr i'r bobl ac yn bencampwr.

"Chafodd o ddim addysg, roedd disgwyl iddo farw'n ifanc oherwydd problemau ar ei ysgyfaint gan y pyllau glo ond a lwyddodd yn y sgwr bocsio."

Dywedodd Mr Farr bod ei dad yn newyddiadurwr gyda'r Sunday Pictorial a'i fod yn gallu siarad tair iaith ac yn gogydd hefyd.

Bu farw yn 1986 yn 72 oed.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^