BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Tachwedd 2008, 10:14 GMT
Anaf rygbi: Balch o fod adre

Bryan "Yogi" Davies a Sue yn eu cartref
Dywed Sue Davies ei bod yn benderfynol o gael ei gwr adref

Ar l blwyddyn a hanner mewn ysbyty yn Southport mae Bryan Davies wedi disgrifio'r profiad o ddychwelyd adref i'r Bala fel "sioc".

Cafodd Mr Davies, neu Yogi i'w ffrindiau, anaf difrifol wrth chwarae rygbi i Glwb y Bala.

Wedi apl i gasglu arian er mwyn addasu ei gartref mae Mr Davies wedi dychwelyd adref at ei wraig Sue, a'r plant Ilan a Teleri.

Dywedodd bod "awyr iach Cymru" yn gwneud byd o les yn barod.

Roedd Mr Davies yn chwarae ei gm olaf i'r clwb rygbi pan gafodd yr anaf gan olygu nad oes ganddo unrhyw deimlad o'i wddw i lawr.

Edrych i'r dyfodol

"Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at y gronfa," meddai Mr Davies o'i gartref.

"Heb yr arian fyddwn i ddim yn gallu dod adref.

Mae 'na waith anhygoel wedi cael ei wneud i'r tŷ ers y ddamwain, popeth gyda Bryan mewn golwg
Sue Davies, gwraig Bryan Davies

"Roedd yn sioc dod adref, ond nawr dwi'n gobeithio y gallaf edrych ymlaen at y dyfodol a pharhau gyda fy mywyd."

Disgrifiodd Sue Davies y profiad fel yr anrheg Nadolig gorau.

Er gwaetha 18 mis anodd o deithio yn l a blaen i'r ysbyty arbenigol yn Southport dywedodd ei bod yn "berson penderfynol" a'i bod wedi gaddo cael ei gwr yn l adref.

Ar l yr anaf roedd Mr Davies wedi dweud wrthi i ddechrau y gallai ei roi mewn cartref.

"Ond roeddwn yn benderfynol o'i gael adref," meddai Mrs Davies.

"Wrth weld y fan yn dod a fo yma, roeddwn yn nerfus ond eto yn edrych ymlaen."

Diolchgar

Mae ei gartref wedi cael ei addasu ar ei gyfer gydag estyniad newydd, ymolchfa arbennig ar gyfer Mr Davies a lifft i fynd a fo i'r ail lawr.

"Mae 'na waith anhygoel wedi cael ei wneud i'r tŷ ers y ddamwain, popeth gyda Bryan mewn golwg," ychwanegodd ei wraig.

"Yn yr ystafell 'molchi arbennig ar ei gyfer mae 'na system i'w godi."

Bryan "Yogi" Davies a Sue yn eu cartref
Mae'r ty wedi cael ei addasu ar gyfer cadair olwyn Bryan Davies

Dywedodd Tony Parry, Cadeirydd Clwb Rygbi'r Bala bod tua 200,000 wedi cael ei gasglu dros y flwyddyn a hanner diwethaf.

"Mae pobl leol wedi bod yn dda iawn, y clwb rygbi, y clwb pl-droed, y clwb hoci a phobl leol yn cynnig rhoi arian at yr achos.

"Dwi'n teimlo'n ddiolchgar iawn bod pobl oedd ddim yn ei adnabod, dim ond yn gwybod amdano, wedi cyfrannu hefyd."

Mae Mrs Davies yn hynod o ddiolchgar i bawb fu'n codi arian ac yn gefn iddyn nhw fel teulu dros y 18 mis diwethaf.

"Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad a charedigrwydd pawb fel teulu," meddai.

"Oherwydd heb hyn fyddai hi ddim yn bosib i Bryan ddod adre mor fuan ac o bosib fyddai o ddim yn gallu dod adre o gwbl."HEFYD
Anaf rygbi: Yogi yn dod adre
05 Tach 08 |  Newyddion
Rhodd o 10,000 i gyn-weithiwr
30 Medi 08 |  Newyddion
'Yn bositif' er gwaetha popeth
15 Ion 08 |  Newyddion
Dwyn arian cronfa Yogi
16 Gorff 07 |  Newyddion
Anaf difrifol: Apl i godi arian
14 Mai 07 |  Newyddion
Charaewr rygbi: Anaf drwg
23 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^