BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Tachwedd 2008, 12:28 GMT
Anaf rygbi: Yogi yn dod adre

Sue a Bryan Davies
Dywed y teulu eu bod nhw'n edrych ymlaen at gael Mr Davies adref

Fe fydd 'na ddathliadau yn Y Bala nos Fercher wrth i Bryan Davies ddychwelyd adref.

Mae o wedi bod mewn ysbyty arbenigol yn Southport ers blwyddyn a hanner ar l iddo gael anaf wrth chwarae rygbi i dm y dre.

Ers y ddamwain does ganddo ddim teimlad o'i wddw i lawr.

Mae pobl yr ardal wedi casglu miloedd o bunnau er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gallu addasu ei gartref.

Mae Mr Davies - neu Yogi i'w ffrindiau - yn agos at galonnau cannoedd o blant a phobl ifanc a'u rhieni yn ardal y Bala oherwydd ei waith gwirfoddol di-flinio gyda'r clwb rygbi lleol ac ym myd pl-droed.

Cyffro

Ers y ddamwain cafodd ei fywyd a bywyd ei deulu ei newid yn llwyr ar l y ddamwain erchyll.

Roedd Mr Davies, 50 oed, yn chwarae ei gm rygbi olaf i glwb Y Bala.

Mae ei gartref wedi cael ei addasu ar ei gyfer ac mae'r dref gyfan yn edrych ymlaen at ei weld yn l yn eu plith.

Ac wrth gwrs mae ei deulu, ei wraig Sue, a'r plant Teleri ac Ilan yn edrych ymlaen i'w gael adref hefyd.

"Mae'n amser cyffrous iawn i ni fel teulu wrth edrych ymlaen at gael Bryan yn l adre," meddai ei wraig Sue.

"Dros flwyddyn a hanner ers y ddamwain bellach rydan ni'n edrych ymlaen rwan at gychwyn newydd.

"Mae 'na waith anhygoel wedi cael ei wneud i'r tŷ ers y ddamwain, popeth gyda Bryan mewn golwg.

"Yn yr ystafell 'molchi arbennig ar ei gyfer mae 'na system i'w godi, a lifft i'r llawr cyntaf er mwyn mynd i'r ystafelloedd gwely.

"Mae plant clwb ieuenctid rygbi'r Bala yn edrych ymlaen i'w gael yn l adre ac yn l ar y cae rygbi yn hyfforddi."

Ychwanegodd bod ei gael adre ar ddiwrnod tn gwyllt yn achlysur mawr i'r Bala.

200,000

Mae poblogrwydd Mr Davies yn cael ei adlewyrchu yn yr holl weithgareddau codi arian sydd wedi cael eu cynnal yn yr ardal.

Cafodd y gronfa ei sefydlu i godi'r arian oedd ei angen i wneud y gwaith addasu i'w gartref.

"Mae 'na tua 200,000 wedi cael ei gasglu dros y flwyddyn a hanner diwethaf," meddai Tony Parry, Cadeirydd Clwb Rygbi'r Bala.

"Mae pobl leol wedi bod yn dda iawn, y clwb rygbi, y clwb pl-droed, y clwb hoci a phobl leol yn cynnig rhoi arian at yr achos.

"Dwi'n teimlo'n ddiolchgar iawn bod pobl oedd ddim yn ei adnabod, dim ond yn gwybod amdano, wedi cyfrannu hefyd."

Mae Mrs Davies yn hynod o ddiolchgar i bawb fu'n codi arian ac yn gefn iddyn nhw fel teulu dros y 18 mis diwethaf.

"Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad a charedigrwydd pawb fel teulu," meddai.

"Oherwydd heb hyn fyddai hi ddim yn bosib i Bryan ddod adre mor fuan ac o bosib fyddai o ddim yn gallu dod adre o gwbl."HEFYD
Rhodd o 10,000 i gyn-weithiwr
30 Medi 08 |  Newyddion
'Yn bositif' er gwaetha popeth
15 Ion 08 |  Newyddion
Dwyn arian cronfa Yogi
16 Gorff 07 |  Newyddion
Anaf difrifol: Apl i godi arian
14 Mai 07 |  Newyddion
Charaewr rygbi: Anaf drwg
23 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^