British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Tachwedd 2008, 08:41 GMT
Obama: Ennill etholiad hanesyddol

Y Seneddwr Barack Obama a'i deulu
Barack Obama a'i deulu yn dathlu buddugoliaeth

Mae'r seneddwr Barack Obama wedi cael ei ethol yn arlywydd du cyntaf yr Unol Daleithiau.

"Mae wedi bod yn amser hir iawn, ond heno.... mae newid wedi cyrraedd America," meddai'r arlywydd-etholedig yn ei araith fuddugoliaethus i'r miloedd oedd wedi ymgasglu yn Grant Park, Chicago.

Dywedodd Mr Obama hefyd bod America yn wlad lle mae popeth yn bosib ond bod y wlad hefyd yn wynebu sawl her a sialens fawr.

John McCain
Fe wnaeth John McCain ildio a dymuno'n dda i Mr Obama

Fe wnaeth ei wrthwynebydd, John McCain, dderbyn ei fod wedi methu ennill digon o bleidleisiau i gyrraedd y Tŷ Gwyn gan ddweud ei fod yn "edmygu ac yn cymeradwyo" Mr Obama ac fe alwodd ar ei gefnogwyr i gefnogi'r arlywydd nesaf.

Dywedodd Aled Huw, gohebydd BBC Cymru sy'n Washington, bod hi'n "noson drydanol a hanesyddol" wrth i Mr Obama "ysgubo i fuddugoliaeth ar draws America."

"Mae'n ymgorfforiad o'r freuddwyd Americanaidd ac mae ei addewid i newid America er gwell, nawr ac i'r dyfodol, wedi taro deuddeg ledled yr Unol Daleithiau."

Dywedodd y gohebydd hefyd bod un pwnc, yr economi, wedi bod yn flaenllaw ym mhenderfyniad yr etholwyr a bod tri chwarter ohonyn nhw yn credu'n gryf bod America wedi cael ei harwain i'r cyfeiriad anghywir o dan George W Bush.

Amser hir

"Dyna resymau pam gollodd John McCain mewn gwirionedd ac yn wylaidd, wrth gydnabod buddugoliaeth Barack Obama, fe wnaeth ddymuno yn dda iddo yn y Tŷ Gwyn a hynny er budd America."

Fe ddaeth y cadarnhad am 4am mai Mr Obama fydd yr arlywydd newydd, y 44ain.

Pwy fysa'n meddwl y byddai dyn du yn arlywydd 40 mlynedd ers marwolaeth Martin Luther King, mae'n gamp enfawr
Myra Thomas Lawrence o California

Daeth llwyddiant iddo wrth i'r Democratiaid gipio rhai o'r taleithiau allweddol, sef Ohio a Virginia.

"Mae'n ddiwrnod hanesyddol iawn," meddai Anne Churchill sy'n byw yn Virginia.

"Dyma ddiwrnod sydd wedi cymryd dros 200 mlynedd i gyrraedd.

"Dwi'n meddwl bod hyn yn ardderchog."

Roedd Nerys Wyn Thomas sy'n byw yn Ohio hefyd yn falch o'r canlyniad.

"Roeddwn yn poeni na fyddai hyn yn digwydd ond wrth gwrs dwi'n falch iawn ac yn gobeithio y bydd pethe yn well yn y wlad yma na mae hi wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwetha."

Parchu Obama

Cefnogi John McCain yr oedd Rhys Morris sy'n byw yn Texas oedd ddim wedi synnu o weld y canlyniad.

"Roedd hi'n eitha amlwg ers wythnosau y byddai'n anodd i McCain ennill.

Dathliadau yn Grant Park Chicago
Dathliadau yn Chicago wrth i'r bobl wrando ar araith fuddugol Obama

"Roedd yn amlwg bob pobl America eisiau Obama sy'n drist iawn ond ddim yn sioc."

Ac un arall o gefnogwyr Mr McCain ydi Myra Thomas Lawrence o California.

"Fe fyddai'n cefnogi Barak Obama rwan wrth gwrs, fo ydi'r arlywydd a dwi am ei barchu," meddai.

"Fo ydi'r dyn mwya nerthol yn y byd.

"Pwy fysa'n meddwl y byddai dyn du yn arlywydd 40 mlynedd ers marwolaeth Martin Luther King, mae'n gamp enfawr.

"Fe fydd yn rhaid i'r Gweriniaethwyr gefnogi Obama os ydi'r wlad am barhau a dod allan o'r problemau sydd ganddi."

Emosiynol

Yn ôl dau o Americanwyr sy'n byw yng Nghymru roedd hi'n noson emosiynol iawn.

"Rwyf wedi cael noson hir iawn ond un emosiynol iawn," meddai Sara Hill o California.

"Roeddwn yn fy nagrau ac yn methu credu bod hyn wedi digwydd."

Dywedodd Chris Cope o Minnesota fod o'n derbyn bod gan Mr Obama lawer i'w wneud dros y misoedd nesaf.

"Ond mae'n newydd da a dwi'n methu credu'r cyfan.

"Dwi'n ystyried mynd i Washington ar gyfer y diwrnod y bydd Obama yn cael ei urddo er mwyn bod yn rhan o'r achlysur."

Barn gwleidyddion

Mae gwleidyddion Cymru hefyd wedi bod yn llongyfarch Mr Obama ar ei fuddugoliaeth.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, bod y fuddugoliaeth ysgubol yn cynrychioli gobaith yn hytrach na phryder.

"Mae ganddo ddau fis nawr i baratoi ar gyfer y swydd anferthol o wella amgylchiadau ar gyfer swyddi ac iechyd yn America.

"I ni, mae o'n wynebu tasg o gyd-weithio gyda Gordon Brown ac arweinwyr eraill y byd i adfywio'r economi....a chreu ffyniant newydd.

Fe fydd ganddo dasg anferthol pan fydd yn cychwyn ar ei waith i gyflawni'r disgwyliadau yn ei wlad ac o fewn y gymuned ryngwladol
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru

"Gallwch weld y brwdfrydedd drwy'r byd, yn Affrica ac yn Ewrop. Mae 'na obeithion mawr am ei arlywyddiaeth."

Mae Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, hefyd wedi ei longyfarch.

Dywedodd bod 'na ddisgwyliadau enfawr nawr y bydd yn cyflawni'r cynlluniau addawodd i bobl America.

"Mae hwn yn foment cwbl hanesyddol i Unol Daleithiau'r America a dwi'n anfon ein llongyfarchiadau i Barack Obama ac i bobl America.

"Mae pobl yr Unol Daleithiau wedi anfon neges glir drwy bleidleisio i wrthod polisďau tramor, economaidd ac amgylcheddol yr wyth mlynedd diwethaf a'r sgil effeithiau i weddill y byd.

"Fe fydd ganddo dasg anferthol pan fydd yn cychwyn ar ei waith i gyflawni'r disgwyliadau yn ei wlad ac o fewn y gymuned ryngwladol."

Yn ôl Jenny Randerson o'r Democratiaid Rhyddfrydol fe allai'r canlyniad fod yn drobwynt i'r byd

"Mae buddugoliaeth Obama yn dangos bod rhyddfrydiaeth yn gallu apelio ar draws ffiniau hil, cyfoeth a daearyddiaeth.

"Mae Obama yn Rhyddfrydol ac mae cyfreder ei allu i gyfathrebu wedi profi'n drech na'r dadleuon gan y rhai sy'n gwrthwynebu rhyddfrydiaeth.

Bydd Mr Obama yn cychwyn ar ei gyfnod yn y Tŷ Gwyn ym mis Ionawr .

HEFYD
Diffyg gwatwar yn dweud y cyfan
02 Tach 08 |  Newyddion
Y lliwiau a'r sioe etholiadol
30 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific