BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Tachwedd 2008, 12:22 GMT
Strategaeth i atal hunanladdiadau

Person Isel
Mae tua 300 o hunanladdiadau yng Nghymru pob blwyddyn

Cafodd Cynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad i Gymru ei gyhoeddi gan Lywodraeth y Cynulliad ddydd Mawrth.

Bydd staff mewn ysgolion, canolfannau gwaith, canolfannau iechyd a heddluoedd yn cael eu hyfforddi i adnabod problemau iechyd meddwl.

Caiff llinell ffn 24 awr ei sefydlu hefyd.

Yn l y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Edwina Hart, roedd y marwolaethau diweddar yn ardal Pen-y-Bont ar Ogwr yn tanlinellu'r angen i ddod 'r holl bolisau atal hunanladdiad at ei gilydd er mwyn creu un ddogfen.

Dywedodd swyddogion y llywodraeth bod gwersi wedi cael eu dysgu o'r achosion yma ar gyfer y strategaeth 10 miliwn.

Mae teuluoedd rhai o'r bobl ifanc wnaeth farw ym Mhen-y-Bont ar Ogwr wedi cwyno bod y broses wedi cymryd cymaint o amser cyn i'r strategaeth gael ei gyflwyno yng Nghymru.

Bwriad y cynllun ydi i adnabod y symptomau a helpu pobl yn gynnar, a rhoi cymorth arbenigol iddyn nhw.

Dyma'r tro cyntaf i'r cynllun gael ei gyhoeddi ar l i'r llywodraeth gyhoeddi ym mis Chwefror eu bod yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau ar l pryderon wedi nifer yr hunanladdiadau honedig ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.

'Cymorth'

Mae cynllun Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl wedi bod yn cael ei gynnal mewn rhai llefydd o Gymru fel cynllun peilot.

Erbyn mis Mawrth mae disgwyl y bydd 75 o hyfforddwyr yn cynnal cyrsiau drwy Gymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Bydd y cynllun yn ceisio arwain at well dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl a'u gwneud yn haws i bobl gael cymorth angenrheidiol".

Dywedodd prif swyddog meddygol Cymru, Dr Terry Jewell, ei fod yn credu'n bersonol na fyddai'r strategaeth wedi cael ei ddatblygu oni bai am y sylw a roddwyd i'r achosion ym Mhen-y-Bont.

Ond pwysleisiodd Phill Chick, pennaeth datblygu iechyd meddwl llywodraeth y cynulliad, nad pwnc i Ben-y-bont yn unig ydi hwn.

"Mae hyn yn effeithio ar gymunedau ar draws Cymru a dwi'n meddwl bod rhaid bod yn eglur mai cynllun ar gyfer Cymru gyfan ydi hon," meddai.

Eisoes cyhoeddwyd y bydd 6.5 miliwn yn cael ei wario ar wasanaeth cwnsela mewn ysgolion dros y tair blynedd nesaf.

Mae tua 300 o hunanladdiadau yng Nghymru pob blwyddyn ac mae'r nifer wedi aros yn statig dros y degawd diwethaf.

Ers mis Ionawr 2007 mae 'na honiadau bod 23 o bobl ifanc wedi lladd eu hunain yn ardal Pen-y-Bont ar Ogwr.

Mae'r cynllun wedi ystyried tystiolaeth o bob rhan o Brydain, gan gynnwys ymgyrch "Dewiswch Fywyd" sydd wedi bod yn llwyddiannus yn Yr Alban.

Roedd Papyrus, elusen sy'n cynnig cyngor i deuluoedd a ffrindiau pobl ifanc sy'n ystyried lladd eu hunain, wedi dweud wrth y BBC bod gwir angen am sefydlu strategaeth yng Nghymru.HEFYD
Hunanladdiadau: 'Angen strategaeth'
24 Ion 08 |  Newyddion
Pryder elusen am alwadau
26 Chwef 07 |  Newyddion
Heddlu yn adolygu marwolaethau
25 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^