British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 20 Ebrill 2011, 08:11 GMT 09:11 UK
Newyddion i ddysgwyr

Yr Wythnos

Cafodd rhaglen olaf YR WYTHNOS ei darlledu ar S4C ar ddydd Sul Gorffennaf 11

Roedd Yr Wythnos yn edrych yn ôl ar storiau newyddion ac yn addas ar gyfer pobl oedd wrthi'n dysgu Cymraeg.

Hefyd roedd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai oedd wedi colli rhai o storiau mawr yr wythnos.

GEIRFA Yr Wythnos, Gorffennaf 11, 2010:

saethu - to shoot

golygfa - scene

arfog - armed

chwilio - to search

bygwth - to threaten

ildio - to surrender

cydrannau - components

trafodaethau - discussions

sefydlu - to establish

trafferthion - problems

anterth - zenith

buddsoddi - to invest

dirwasgiad - recession

adolygiad - review

lladradau - robberies

treisio - to rape

achub - to save

ar y gweill - in progress

gât drydan - electric gate

digwyddiad - incident

gwasgu - to crush

ymchwiliad - inquiry

ymgynghori - to consult

lladd - to kill

terfysgwyr - terrorists

llofruddio - to murder

goddefgar - tolerant

lluoedd diogelwch - security forces

gwyliadwrus - cautious

chwalu - to shatter

sicrwydd - certainty

arolwg - survey

graddedigion - graduates

cystadleuaeth - competition

cyflogwyr - employers

hanfodol - essential

denu - to attract

cyhoeddus - public

gwyddoniaeth - science

gwinllan - vineyard

pwyllgor - committee

marchnata - to market

perllan - orchard

addo - to promise

uchafbwyntiau - highlights

nawdd - sponsorship

llwyfan - stage

cyngherddau - concerts

degawd - decade

cynhadledd - conference

nod - aim

cronfa - fund

diwylliannol - cultural

gorymdaith - march

camu - to step

adfail - ruin

cynllunio - to plan

safle - site

les - lease

erw - acre

cadwraeth - conservation

amgylchynu - to surround

gwyddonol - scientific

corsydd - bogs

gwterydd - gutters

planhigion - plants

cneifio - to shear

gostwng - to reduce

amgylcheddol - environmental

ystyried - to consider

Mae geirfa newyddion yn nhrefn yr wyddor ar gael drwy glicio yma

Ac mae geirfa yn ôl pwnc ar gael drwy glicio yma

Ceir mwy o ddeunydd i'ch helpu chi ar safle dysgu Cymraeg drwy glicio yma.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific